In 2017 zijn er 10.742 faillissementen geregistreerd in België: 4956 in Vlaanderen, 2778 in Wallonië, 2698 in Brussel en 310 van buitenlandse ondernemingen. Dat komt neer op een stijging met 6,72 procent tegenover 2016.

Er zijn wel verschillen tussen de regio's. In Vlaanderen was er een daling van 8 procent, terwijl de percentages in Wallonië stijgen met 7,1 procent. De uitschieter is Brussel, met een toename van 34,15 procent. Brussel is dit jaar goed voor 25,12 procent van de faillissementen, veel meer dan gewoonlijk (ongeveer 20%).

In Brussel zijn dit jaar 111 zelfstandigen failliet verklaard. Dat komt neer op 0,22 procent van de Brusselse zelfstandigen, veel minder dan het nationale gemiddelde van 0,35 procent. Al de rest, 2587 vonnissen, had betrekking op vennootschappen en vennoten. Dat betekent een faillissementsgraad van 2,33 procent, tegenover 1,14 procent in het hele land. Brussel heeft duidelijk actie ondernomen tegen zeer zwakke vennootschappen.

"Als we kijken naar de algemene gezondheid van de ondernemingen die balansen publiceren, zien we dat 22.850 van hen (5,6% van de ondernemingen met balansen) alle gebreken cumuleren: negatief eigen vermogen, negatief bedrijfskapitaal en negatieve cashflow", zegt Pascal Flisch van Trends Business Information.

"Er zijn er 11.851 in Vlaanderen, 5031 in Brussel en 5968 in Wallonië. Het gaat vooral om nv's en bvba's (zie tabel). Die zombiebedrijven zouden uit het economische landschap moeten verdwijnen."

Trends Business Information
© Trends Business Information

Sectoren

De gevoelige sectoren zijn bekend. De bouwsector levert 18,6 procent van de faillissementen, de handel 25,5 procent en de horeca 21,5 procent, terwijl ze respectievelijk slechts 9,62, 14,72 en 4,90 procent van de actieve ondernemingen uitmaken.

Die bedrijven waren de aandachtpunten in Brussel: er waren 561 vonnissen in de bouwsector (22,50% van de Brusselse faillissementen), 468 in de horeca (18,70%), en 705 in de handel (28,20%).

Relativeren

"Die cijfers moet je wel relativeren", zegt Flisch. "Buiten de proactieve aanpak van Brussel moet je rekening houden met de groei van de populatie van ondernemingen. Ons land telt 1.530.770 actieve economische entiteiten. Niet alle juridische vormen kunnen failliet gaan. Verenigingen, landbouwbedrijven en vrije beroepen - ongeveer 300.000 ondernemingen - zijn er bijvoorbeeld van vrijgesteld. Elk jaar worden nieuwe entiteiten opgericht. Elk jaar zijn er ook stopzettingen. Maar het saldo is altijd positief gebleven. Zelf gedurende de crisis."

"Het positieve saldo van 2017 (+38.854 ondernemingen) is dus groter dan dat in 2007, voor de crisis (+36.023 ondernemingen). Het is niet abnormaal dat de absolute cijfers toenemen, als de basis ook groter wordt. Als een regio bovendien extra actief is geweest, zijn die absolute cijfers zeker te relativeren."

"In 2018 zou minister van Justitie Koen Geens (CD&V) met zijn nieuw wetboek uitpakken", weet Flisch. "Daarin worden alle types economische entiteiten als gewone ondernemingen beschouwd, zodat ze dus ook failliet kunnen gaan. Als alle entiteiten morgen deel uitmaken van de statistieken, zullen de absolute cijfers zeker nog evolueren."

In 2017 zijn er 10.742 faillissementen geregistreerd in België: 4956 in Vlaanderen, 2778 in Wallonië, 2698 in Brussel en 310 van buitenlandse ondernemingen. Dat komt neer op een stijging met 6,72 procent tegenover 2016. Er zijn wel verschillen tussen de regio's. In Vlaanderen was er een daling van 8 procent, terwijl de percentages in Wallonië stijgen met 7,1 procent. De uitschieter is Brussel, met een toename van 34,15 procent. Brussel is dit jaar goed voor 25,12 procent van de faillissementen, veel meer dan gewoonlijk (ongeveer 20%).In Brussel zijn dit jaar 111 zelfstandigen failliet verklaard. Dat komt neer op 0,22 procent van de Brusselse zelfstandigen, veel minder dan het nationale gemiddelde van 0,35 procent. Al de rest, 2587 vonnissen, had betrekking op vennootschappen en vennoten. Dat betekent een faillissementsgraad van 2,33 procent, tegenover 1,14 procent in het hele land. Brussel heeft duidelijk actie ondernomen tegen zeer zwakke vennootschappen."Als we kijken naar de algemene gezondheid van de ondernemingen die balansen publiceren, zien we dat 22.850 van hen (5,6% van de ondernemingen met balansen) alle gebreken cumuleren: negatief eigen vermogen, negatief bedrijfskapitaal en negatieve cashflow", zegt Pascal Flisch van Trends Business Information. "Er zijn er 11.851 in Vlaanderen, 5031 in Brussel en 5968 in Wallonië. Het gaat vooral om nv's en bvba's (zie tabel). Die zombiebedrijven zouden uit het economische landschap moeten verdwijnen."De gevoelige sectoren zijn bekend. De bouwsector levert 18,6 procent van de faillissementen, de handel 25,5 procent en de horeca 21,5 procent, terwijl ze respectievelijk slechts 9,62, 14,72 en 4,90 procent van de actieve ondernemingen uitmaken. Die bedrijven waren de aandachtpunten in Brussel: er waren 561 vonnissen in de bouwsector (22,50% van de Brusselse faillissementen), 468 in de horeca (18,70%), en 705 in de handel (28,20%)."Die cijfers moet je wel relativeren", zegt Flisch. "Buiten de proactieve aanpak van Brussel moet je rekening houden met de groei van de populatie van ondernemingen. Ons land telt 1.530.770 actieve economische entiteiten. Niet alle juridische vormen kunnen failliet gaan. Verenigingen, landbouwbedrijven en vrije beroepen - ongeveer 300.000 ondernemingen - zijn er bijvoorbeeld van vrijgesteld. Elk jaar worden nieuwe entiteiten opgericht. Elk jaar zijn er ook stopzettingen. Maar het saldo is altijd positief gebleven. Zelf gedurende de crisis.""Het positieve saldo van 2017 (+38.854 ondernemingen) is dus groter dan dat in 2007, voor de crisis (+36.023 ondernemingen). Het is niet abnormaal dat de absolute cijfers toenemen, als de basis ook groter wordt. Als een regio bovendien extra actief is geweest, zijn die absolute cijfers zeker te relativeren.""In 2018 zou minister van Justitie Koen Geens (CD&V) met zijn nieuw wetboek uitpakken", weet Flisch. "Daarin worden alle types economische entiteiten als gewone ondernemingen beschouwd, zodat ze dus ook failliet kunnen gaan. Als alle entiteiten morgen deel uitmaken van de statistieken, zullen de absolute cijfers zeker nog evolueren."