In Vlaanderen nam het aantal bouwvergunningen met de helft (50,6 pct) toe, van 16.413 in de eerste helft van 2015 naar 24.712 in het eerste semester van dit jaar. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er telkens een daling, met respectievelijk 11,6 en 41,3 procent. Vlaanderen neemt sowieso het leeuwendeel van de bouwvergunningen voor zijn rekening. In Wallonië en Brussel werden er respectievelijk 4.924 en 525 uitgereikt. Volgens de Bouwunie heeft de toename in Vlaanderen te maken met de strengere energie-eisen die er sinds begin dit jaar gelden. Sinds 1 januari 2016 mag het E-peil voor nieuwe woningen maximaal E-50 bedragen. Een aantal vergunningsaanvragers heeft daarop geanticipeerd en nog eind 2015, toen het E-peil nog maximaal E-60 mocht zijn, een bouwvergunning aangevraagd. "We zagen dezelfde evolutie in de eerste maanden van 2014, toen er ook een verlaging was van het maximale E-peil", zegt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. "Het aantal goedgekeurde bouwvergunningen steeg tijdens de eerste maanden, met pieken in maart en april, om daarna weer te dalen." Volgens Masschelein is het nog te vroeg om te spreken over een "economische opflakkering" in de sector van de woningbouw. (Belga)

In Vlaanderen nam het aantal bouwvergunningen met de helft (50,6 pct) toe, van 16.413 in de eerste helft van 2015 naar 24.712 in het eerste semester van dit jaar. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er telkens een daling, met respectievelijk 11,6 en 41,3 procent. Vlaanderen neemt sowieso het leeuwendeel van de bouwvergunningen voor zijn rekening. In Wallonië en Brussel werden er respectievelijk 4.924 en 525 uitgereikt. Volgens de Bouwunie heeft de toename in Vlaanderen te maken met de strengere energie-eisen die er sinds begin dit jaar gelden. Sinds 1 januari 2016 mag het E-peil voor nieuwe woningen maximaal E-50 bedragen. Een aantal vergunningsaanvragers heeft daarop geanticipeerd en nog eind 2015, toen het E-peil nog maximaal E-60 mocht zijn, een bouwvergunning aangevraagd. "We zagen dezelfde evolutie in de eerste maanden van 2014, toen er ook een verlaging was van het maximale E-peil", zegt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. "Het aantal goedgekeurde bouwvergunningen steeg tijdens de eerste maanden, met pieken in maart en april, om daarna weer te dalen." Volgens Masschelein is het nog te vroeg om te spreken over een "economische opflakkering" in de sector van de woningbouw. (Belga)