Elia lanceerde vorig week een kapitaalverhoging van 434,8 miljoen euro. Bestaande aandeelhouders hadden een voorkeurrecht. De referentieaandeelhouders Publi-T en Publipart - dat zijn de gemeenten - hadden er zich al toe verbonden hun voorkeurrechten ten volle uit te oefenen.

Uit de resultaten blijkt dat 92,17 procent van de nieuw aangeboden aandelen zijn onderschreven. De verkoop van scrips middels een private plaatsing startte vandaag/vrijdag. Ook die werden succesvol geplaatst, aldus Elia vrijdagnamiddag.

De hoogspanningsbeheerder wil de opbrengsten gebruiken voor de herfinanciering van Nemo link, de onderzeese hoogspanningskabel waar sinds januari elektriciteit door stroomt tussen België en Groot-Brittannië. De rest van de opbrengsten zal worden gebruikt om de gereguleerde activiteiten in België te financieren.

Elia lanceerde vorig week een kapitaalverhoging van 434,8 miljoen euro. Bestaande aandeelhouders hadden een voorkeurrecht. De referentieaandeelhouders Publi-T en Publipart - dat zijn de gemeenten - hadden er zich al toe verbonden hun voorkeurrechten ten volle uit te oefenen.Uit de resultaten blijkt dat 92,17 procent van de nieuw aangeboden aandelen zijn onderschreven. De verkoop van scrips middels een private plaatsing startte vandaag/vrijdag. Ook die werden succesvol geplaatst, aldus Elia vrijdagnamiddag.De hoogspanningsbeheerder wil de opbrengsten gebruiken voor de herfinanciering van Nemo link, de onderzeese hoogspanningskabel waar sinds januari elektriciteit door stroomt tussen België en Groot-Brittannië. De rest van de opbrengsten zal worden gebruikt om de gereguleerde activiteiten in België te financieren.