Het verschil tussen de onderliggende winst en het geconsolideerd verlies is het gevolg van eenmalige gebeurtenissen, zoals - langs positieve zijde - de verkoop van een portefeuille gestructureerde kredieten aan Royal Park Investments, en - langs negatieve zijde - de verkoop van niet-kernactiviteiten, de waardering van beëindigde bedrijfsactiviteiten en het eenmalig op lijn brengen van de boekhoudkundige praktijken en ramingen met die van BNP Paribas. BNP Paribas Fortis was vroeger Fortis Bank.

Het verschil tussen de onderliggende winst en het geconsolideerd verlies is het gevolg van eenmalige gebeurtenissen, zoals - langs positieve zijde - de verkoop van een portefeuille gestructureerde kredieten aan Royal Park Investments, en - langs negatieve zijde - de verkoop van niet-kernactiviteiten, de waardering van beëindigde bedrijfsactiviteiten en het eenmalig op lijn brengen van de boekhoudkundige praktijken en ramingen met die van BNP Paribas. BNP Paribas Fortis was vroeger Fortis Bank.