Het geld wordt op verschillende manieren vrijgemaakt. Zo is er een vooruitbetaling van 15 miljoen euro van kosten die ten laste vallen van de federale staat. Daarnaast krijgt skeyes een dotatie van 45 miljoen euro, waarvan 20 miljoen terugbetaalbaar is. Het geld dient 'om de operationele en financiële duurzaamheid van het overheidsbedrijf in 2020 te waarborgen en de betaling van de bijdrage van de Belgische staat aan het Eurocontrolagentschap te verzekeren'.

'Door de crisis zijn de activiteiten van skeyes sterk afgenomen, wat tot een aanzienlijk kastekort zal leiden', zo staat in een persbericht over de beslissing. 'Volgens de huidige schattingen zullen de liquide middelen in het vierde kwartaal 2020 uitgeput raken. Vanaf juli 2020 is financiële staatssteun noodzakelijk om de liquiditeit op peil te houden om de goede werking van het overheidsbedrijf te garanderen.'

Eerder raakte al bekend dat skeyes het verlies aan inkomsten door het coronavirus raamt op zeker 100 miljoen euro. Behalve de staatssteun kreeg het bedrijf ook al hulp toegezegd van Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleider.

Het geld wordt op verschillende manieren vrijgemaakt. Zo is er een vooruitbetaling van 15 miljoen euro van kosten die ten laste vallen van de federale staat. Daarnaast krijgt skeyes een dotatie van 45 miljoen euro, waarvan 20 miljoen terugbetaalbaar is. Het geld dient 'om de operationele en financiële duurzaamheid van het overheidsbedrijf in 2020 te waarborgen en de betaling van de bijdrage van de Belgische staat aan het Eurocontrolagentschap te verzekeren'. 'Door de crisis zijn de activiteiten van skeyes sterk afgenomen, wat tot een aanzienlijk kastekort zal leiden', zo staat in een persbericht over de beslissing. 'Volgens de huidige schattingen zullen de liquide middelen in het vierde kwartaal 2020 uitgeput raken. Vanaf juli 2020 is financiële staatssteun noodzakelijk om de liquiditeit op peil te houden om de goede werking van het overheidsbedrijf te garanderen.' Eerder raakte al bekend dat skeyes het verlies aan inkomsten door het coronavirus raamt op zeker 100 miljoen euro. Behalve de staatssteun kreeg het bedrijf ook al hulp toegezegd van Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleider.