Windmolenparken op zee hebben al 15.000 banen gecreëerd in ons land. Niet alleen voor het ontwerp en de bouw, maar ook voor het onderhoud. De Brusselse bvba 24SEA helpt uitbaters van offshore windturbines daarbij. De start-up ontwikkelt, assembleert en installeert ' structural health monitoring'-systemen voor de funderingen. Sensoren meten, verzamelen en interpreteren relevante data die...

Windmolenparken op zee hebben al 15.000 banen gecreëerd in ons land. Niet alleen voor het ontwerp en de bouw, maar ook voor het onderhoud. De Brusselse bvba 24SEA helpt uitbaters van offshore windturbines daarbij. De start-up ontwikkelt, assembleert en installeert ' structural health monitoring'-systemen voor de funderingen. Sensoren meten, verzamelen en interpreteren relevante data die leiden tot beslissingsondersteunende rapporten, die onder andere tot doel hebben de levensduur te verlengen. 24SEA is twee jaar geleden opgericht door de ingenieurs Gert De Sitter en Christof Devriendt, als een spin-off van de VUB. "In 2010 kwamen we allebei in contact met OWI-Lab, een initiatief dat de windenergietechnologie ondersteunt en stimuleert", zegt De Sitter. "Al snel hebben we samen een eerste meetcampagne opgezet op zee. De feedback was erg positief: we wonnen onder meer een academische prijs van de Europese windenergiesector. Daarna werden we almaar meer betrokken in het monitoren van offshorestructuren." "Data-analyse is onze troef. Daarin verschillen we van de klassieke hardwarebedrijven. We proberen met zo weinig mogelijk apparatuur zo veel mogelijk waarde te creëren. Dat doen we door datastromen te combineren: gegevens die onze sensoren inwinnen, operationele data van het windpark én informatie over de omgeving, zoals de wind, de golven, enzovoort. Op die manier kunnen we onze klanten een volledige serviceketen aanbieden: van sensor tot volwaardig rapport." 24SEA kan rekenen op enkele partners die extern kapitaal verstrekken via obligaties, maar tot nu toe waren naar eigen zeggen weinig investeringen nodig. Nochtans monitort het jonge bedrijf al de funderingen van alle offshore windmolenparken in ons land. Ook in elk toekomstig Belgisch park op zee zal dat volgens de ondernemers het geval zijn. 24SEA is ook actief aan de Britse en de Nederlandse kust, en er staan projecten op stapel in landen in Europa en Azië.