Deze medewerkers zijn tewerkgesteld met buitenlandse contracten, meestal Zwitsers arbeidscontracten, en begeleiden toeristen op de bestemmingen. De eerste repatriëringen zullen in de komende dagen gebeuren, binnen de twee weken moet iedereen terug in België zijn. "Dat is niet voor iedereen evident", zegt vakbondsvrouw Els De Coster (ACLVB). "Die mensen hebben op die bestemmingen vaak hun leven en carrière opgebouwd." Het zou wel de bedoeling zijn dat er de komende dagen geen toeristen zonder begeleiding achterblijven op die bestemmingen. De vakbonden hebben woensdag ook opnieuw met de directie samengezeten en zullen dat dagelijks blijven doen. De 75 werknemers die onder de failliete entiteiten vallen, worden ondersteund. Voor de 501 werknemers onder het retail-luik wordt bekeken wat voor hen toekomst kan bieden. Economische werkloosheid zou een mogelijke piste zijn voor de functies waarin er de komende tijd geen werk meer is. Andere werknemers hebben het op dit moment juist bijzonder druk met ondersteuning bieden aan klanten, die op reis zijn of wier reis geannuleerd wordt. (Belga)

Deze medewerkers zijn tewerkgesteld met buitenlandse contracten, meestal Zwitsers arbeidscontracten, en begeleiden toeristen op de bestemmingen. De eerste repatriëringen zullen in de komende dagen gebeuren, binnen de twee weken moet iedereen terug in België zijn. "Dat is niet voor iedereen evident", zegt vakbondsvrouw Els De Coster (ACLVB). "Die mensen hebben op die bestemmingen vaak hun leven en carrière opgebouwd." Het zou wel de bedoeling zijn dat er de komende dagen geen toeristen zonder begeleiding achterblijven op die bestemmingen. De vakbonden hebben woensdag ook opnieuw met de directie samengezeten en zullen dat dagelijks blijven doen. De 75 werknemers die onder de failliete entiteiten vallen, worden ondersteund. Voor de 501 werknemers onder het retail-luik wordt bekeken wat voor hen toekomst kan bieden. Economische werkloosheid zou een mogelijke piste zijn voor de functies waarin er de komende tijd geen werk meer is. Andere werknemers hebben het op dit moment juist bijzonder druk met ondersteuning bieden aan klanten, die op reis zijn of wier reis geannuleerd wordt. (Belga)