Het gaat dan onder meer om bruggepensioneerden (76.904) of oudere werklozen (31.077) die vrijgesteld zijn. Zo'n 7.147 bruggepensioneerden komen wél in aanmerking voor een nieuwe baan. Zowel bij de werkzoekenden als vrijgestelden daalt het aantal uitkeringsgerechtigden jaar na jaar. In 2016 waren ze nog met meer dan 532.000 en in 2015 met meer dan 570.000. Ook het aantal tijdelijke werklozen dat een RVA-vergoeding ontvangt, gaat al jaren in dalende lijn. Hun aantal zakte in 2017 voor het eerst onder de 100.000 (gemiddeld 97.975). In een reactie hekelt de socialistische vakbond het "hoera-bericht" van de RVA. De vakbond wijst erop dat er enkel gesproken wordt over werklozen die recht hebben op een uitkering, terwijl er een grote groep op zoek is naar werk, maar geen recht heeft op een uitkering. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die net afstudeerden en nog nooit gewerkt hebben: zij waren volgens het ABVV met 49.508 in december. Of leefloners die verplicht ingeschreven zijn als werkzoekenden, maar geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering (70.146). Of werknemers die genoegen moeten nemen met een deeltijdse baan, maar liever voltijds zouden werken. Hun aantal bedroeg maandelijks gemiddeld 37.586, aldus de socialistische vakbond. (Belga)

Het gaat dan onder meer om bruggepensioneerden (76.904) of oudere werklozen (31.077) die vrijgesteld zijn. Zo'n 7.147 bruggepensioneerden komen wél in aanmerking voor een nieuwe baan. Zowel bij de werkzoekenden als vrijgestelden daalt het aantal uitkeringsgerechtigden jaar na jaar. In 2016 waren ze nog met meer dan 532.000 en in 2015 met meer dan 570.000. Ook het aantal tijdelijke werklozen dat een RVA-vergoeding ontvangt, gaat al jaren in dalende lijn. Hun aantal zakte in 2017 voor het eerst onder de 100.000 (gemiddeld 97.975). In een reactie hekelt de socialistische vakbond het "hoera-bericht" van de RVA. De vakbond wijst erop dat er enkel gesproken wordt over werklozen die recht hebben op een uitkering, terwijl er een grote groep op zoek is naar werk, maar geen recht heeft op een uitkering. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die net afstudeerden en nog nooit gewerkt hebben: zij waren volgens het ABVV met 49.508 in december. Of leefloners die verplicht ingeschreven zijn als werkzoekenden, maar geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering (70.146). Of werknemers die genoegen moeten nemen met een deeltijdse baan, maar liever voltijds zouden werken. Hun aantal bedroeg maandelijks gemiddeld 37.586, aldus de socialistische vakbond. (Belga)