Nadat eind 2010 de fabriek van Opel Antwerpen definitief sluit en er ook geen overnemer uit de bus komt, besluit Het Antwerpse Havenbedrijf gebruik te maken van het terugkooprecht op het terrein. GM vindt het bod van het Havenbedrijf echter te laag en er volgt een juridische procedure. In 2014 komen de partijen tot een overeenkomst en verwerft het Havenbedrijf de terreinen voor 43,6 miljoen euro. Er volgt al snel een marktbevraging, maar daar komt - ook na verlenging van de bevraging - geen geschikte kandidaat uit. Doorheen de jaren lijkt het er enkele keren op dat de Opel-site, die wordt herdoopt tot de Churchill Industriële Zone, weer in gebruik zal genomen worden. In 2015 dient de logistieke groep Zuidnatie zich samen met enkele Chinese spelers aan. In 2016 is de site een optie voor een grootschalig recyclageproject van het Saudisch-Arabische bedrijf ERS, maar in mei 2017 blijkt het bedrijf niet aan de gestelde voorwaarden te kunnen voldoen. In november 2017 start een nieuwe internationale marktbevraging, met als uitgangspunt dat de projectvoorstellen betrekking moeten hebben op de maak- en procesindustrie. Bovendien moeten concessionarissen zich aanwijsbaar inschrijven in de transitie naar een circulaire economie. Ondertussen moet de site leeggemaakt worden. Twee aannemers starten de afbraakwerken in oktober 2019. Op 7 maart 2020 gaat de iconische 50 meter hoge blauwe watertoren tegen de grond. In oktober van dit jaar onthult Port of Antwerp de naam 'NextGen District', die de Opel-site zal omvormen tot hotspot voor de circulaire proces- en maakindustrie. Het terrein wordt daarvoor opgedeeld in verschillende zones, met plaats voor zowel grote spelers als startups. De internationale marktbevraging voor kandidaat-concessionarissen is nog lopende. In een recente reactie laat Port of Antwerp weten dat er volop onderhandelingen lopen met "zeer beloftevolle" investeerders. "Naast de onderhandelingen met kandidaten zijn we de site ook aan het voorbereiden voor de verdere ontwikkeling van het terrein", klinkt het bij het Havenbedrijf. "De afbraakwerken zijn afgerond, in de loop van 2021 wordt dan de basisinfrastructuur zoals wegen aangelegd." (Belga)

Nadat eind 2010 de fabriek van Opel Antwerpen definitief sluit en er ook geen overnemer uit de bus komt, besluit Het Antwerpse Havenbedrijf gebruik te maken van het terugkooprecht op het terrein. GM vindt het bod van het Havenbedrijf echter te laag en er volgt een juridische procedure. In 2014 komen de partijen tot een overeenkomst en verwerft het Havenbedrijf de terreinen voor 43,6 miljoen euro. Er volgt al snel een marktbevraging, maar daar komt - ook na verlenging van de bevraging - geen geschikte kandidaat uit. Doorheen de jaren lijkt het er enkele keren op dat de Opel-site, die wordt herdoopt tot de Churchill Industriële Zone, weer in gebruik zal genomen worden. In 2015 dient de logistieke groep Zuidnatie zich samen met enkele Chinese spelers aan. In 2016 is de site een optie voor een grootschalig recyclageproject van het Saudisch-Arabische bedrijf ERS, maar in mei 2017 blijkt het bedrijf niet aan de gestelde voorwaarden te kunnen voldoen. In november 2017 start een nieuwe internationale marktbevraging, met als uitgangspunt dat de projectvoorstellen betrekking moeten hebben op de maak- en procesindustrie. Bovendien moeten concessionarissen zich aanwijsbaar inschrijven in de transitie naar een circulaire economie. Ondertussen moet de site leeggemaakt worden. Twee aannemers starten de afbraakwerken in oktober 2019. Op 7 maart 2020 gaat de iconische 50 meter hoge blauwe watertoren tegen de grond. In oktober van dit jaar onthult Port of Antwerp de naam 'NextGen District', die de Opel-site zal omvormen tot hotspot voor de circulaire proces- en maakindustrie. Het terrein wordt daarvoor opgedeeld in verschillende zones, met plaats voor zowel grote spelers als startups. De internationale marktbevraging voor kandidaat-concessionarissen is nog lopende. In een recente reactie laat Port of Antwerp weten dat er volop onderhandelingen lopen met "zeer beloftevolle" investeerders. "Naast de onderhandelingen met kandidaten zijn we de site ook aan het voorbereiden voor de verdere ontwikkeling van het terrein", klinkt het bij het Havenbedrijf. "De afbraakwerken zijn afgerond, in de loop van 2021 wordt dan de basisinfrastructuur zoals wegen aangelegd." (Belga)