Volgens Luwel, destijds directeur-generaal bij Voka Antwerpen-Waasland, heeft de regio de sluiting economisch min of meer verteerd. "Minder dan twee jaar later was vier op de vijf werknemers opnieuw aan de slag. Van de overigen waren er veel die in een brugpensioenregeling zijn gestapt. Dat toont de grote veerkracht van onze regionale economie." Uit de sluiting van Opel heeft Luwel naar eigen zeggen geleerd dat bedrijfsgerichte overheidssubsidies geen goed idee zijn. "Ze halen niets uit, als het bedrijf of de sector in slechte papieren zit. Een overheid moet structureel investeren in de toekomst, in groeisectoren zoals de duurzame chemie en recycling en in de competitiviteit van onze economie als geheel. Op de juiste manier investeren is volgens Luwel essentieel om de toekomst van onze economie veilig te stellen. "Het feit dat onze productiviteit trager groeit dan in onze buurlanden is een alarmsignaal. Zoiets werkt jobvernietigend. Ik hoop dat de federale regering daar rekening mee houdt bij het afsluiten van de nieuwe interprofessionele akkoorden." Luwel hoopt dan ook dat met het NextGen District de waardevolle Opel-terreinen optimaal benut zullen worden. "Ik geloof in circulaire economie, maar hoop toch dat het meer wordt dan een proeftuin. Er moet productie of toegevoegde waarde worden gecreëerd. Die site ligt midden in de tweede grootste haven van Europa, perfect ontsloten door zowel spoor als water en op een knooppunt van Europese snelwegen. Die unieke ligging moeten we kunnen valoriseren." De vele troeven van de site hebben niet kunnen verhinderen dat er al tien jaar geen economische activiteit is. "Misschien is er te lang vastgehouden aan het idee om de site in zijn geheel te vermarkten aan één grote speler. Misschien hadden we ook wat ruimer moeten kijken dan de pure maakindustrie. Daarnaast miste ik een goed gecoördineerde campagne om die site internationaal te promoten. Dat waren gemiste kansen." Volgens het Antwerpse Havenbedrijf hebben er zich bij de internationale marktbevraging die rond NextGen District loopt, al heel wat interessante investeerders zich aangeboden. "We moeten opletten dat we niet opnieuw in de val trappen van te rigide te zijn rond de invulling", waarschuwt Luwel. "En er moet ook een duidelijk verhaal zijn hierrond. Want we hebben ook nog de terreinen van Blue Gate op het voormalige Petroleum Zuid die we naar de markt moeten brengen." (Belga)

Volgens Luwel, destijds directeur-generaal bij Voka Antwerpen-Waasland, heeft de regio de sluiting economisch min of meer verteerd. "Minder dan twee jaar later was vier op de vijf werknemers opnieuw aan de slag. Van de overigen waren er veel die in een brugpensioenregeling zijn gestapt. Dat toont de grote veerkracht van onze regionale economie." Uit de sluiting van Opel heeft Luwel naar eigen zeggen geleerd dat bedrijfsgerichte overheidssubsidies geen goed idee zijn. "Ze halen niets uit, als het bedrijf of de sector in slechte papieren zit. Een overheid moet structureel investeren in de toekomst, in groeisectoren zoals de duurzame chemie en recycling en in de competitiviteit van onze economie als geheel. Op de juiste manier investeren is volgens Luwel essentieel om de toekomst van onze economie veilig te stellen. "Het feit dat onze productiviteit trager groeit dan in onze buurlanden is een alarmsignaal. Zoiets werkt jobvernietigend. Ik hoop dat de federale regering daar rekening mee houdt bij het afsluiten van de nieuwe interprofessionele akkoorden." Luwel hoopt dan ook dat met het NextGen District de waardevolle Opel-terreinen optimaal benut zullen worden. "Ik geloof in circulaire economie, maar hoop toch dat het meer wordt dan een proeftuin. Er moet productie of toegevoegde waarde worden gecreëerd. Die site ligt midden in de tweede grootste haven van Europa, perfect ontsloten door zowel spoor als water en op een knooppunt van Europese snelwegen. Die unieke ligging moeten we kunnen valoriseren." De vele troeven van de site hebben niet kunnen verhinderen dat er al tien jaar geen economische activiteit is. "Misschien is er te lang vastgehouden aan het idee om de site in zijn geheel te vermarkten aan één grote speler. Misschien hadden we ook wat ruimer moeten kijken dan de pure maakindustrie. Daarnaast miste ik een goed gecoördineerde campagne om die site internationaal te promoten. Dat waren gemiste kansen." Volgens het Antwerpse Havenbedrijf hebben er zich bij de internationale marktbevraging die rond NextGen District loopt, al heel wat interessante investeerders zich aangeboden. "We moeten opletten dat we niet opnieuw in de val trappen van te rigide te zijn rond de invulling", waarschuwt Luwel. "En er moet ook een duidelijk verhaal zijn hierrond. Want we hebben ook nog de terreinen van Blue Gate op het voormalige Petroleum Zuid die we naar de markt moeten brengen." (Belga)