Jobstudenten zijn in deze coronatijden van groot belang om personeelstekorten op te vangen in deze voor de maatschappij vitale sectoren. 69 procent van de ondernemingen schakelt tijdens de paasvakantie evenveel jobstudenten in als vorig jaar, bij 7 procent zijn het er meer.

In de groene sector is het de periode van de seizoensarbeid. In april en mei worden jaarlijks tussen de 15.000 en 25.000 seizoenswerknemers ingezet, vaak uit Midden- en Oost-Europa. 'Zelfs met aangepaste RSZ-voorschriften voor seizoensarbeid zullen die 25.000 er dit jaar niet zijn, aangezien velen worden tegengehouden aan de Europese binnengrenzen. Eenentwintig procent bedrijven uit de groensector zet deze paasvakantie dan ook jobstudenten aan het werk', aldus Acerta.

In de zorgsector (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuisverpleging, ...) zorgt de coronapandemie voor een ongeziene piek. Niet alle jobs zijn even toegankelijk voor jobstudenten. Studenten die in hun opleiding de specifieke kwalificaties aan het verwerven zijn, komen wel in aanmerking, zoals verpleegkundigen in opleiding.

In de bevraagde sectoren rekent voor de zomer 77 procent op minstens evenveel jobstudenten als vorig jaar. Drieëntwintig procent gaat uit van minder werk en meent minder jobstudenten nodig te zullen hebben.

Jobstudenten zijn in deze coronatijden van groot belang om personeelstekorten op te vangen in deze voor de maatschappij vitale sectoren. 69 procent van de ondernemingen schakelt tijdens de paasvakantie evenveel jobstudenten in als vorig jaar, bij 7 procent zijn het er meer. In de groene sector is het de periode van de seizoensarbeid. In april en mei worden jaarlijks tussen de 15.000 en 25.000 seizoenswerknemers ingezet, vaak uit Midden- en Oost-Europa. 'Zelfs met aangepaste RSZ-voorschriften voor seizoensarbeid zullen die 25.000 er dit jaar niet zijn, aangezien velen worden tegengehouden aan de Europese binnengrenzen. Eenentwintig procent bedrijven uit de groensector zet deze paasvakantie dan ook jobstudenten aan het werk', aldus Acerta. In de zorgsector (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuisverpleging, ...) zorgt de coronapandemie voor een ongeziene piek. Niet alle jobs zijn even toegankelijk voor jobstudenten. Studenten die in hun opleiding de specifieke kwalificaties aan het verwerven zijn, komen wel in aanmerking, zoals verpleegkundigen in opleiding. In de bevraagde sectoren rekent voor de zomer 77 procent op minstens evenveel jobstudenten als vorig jaar. Drieëntwintig procent gaat uit van minder werk en meent minder jobstudenten nodig te zullen hebben.