Leroy schrijft dat de eerste ambitie van het bedrijf "eruit bestaat onze weg naar groei terug te vinden in de scherpe concurrentiële context waarin we ons vandaag bevinden". Voor het jaar 2014 schuift de nieuwe CEO vier prioriteiten naar voren. Zo is een fundamentele vereenvoudiging nodig van het bedrijf, om flexibeler en efficiënter te worden. "Deze vereenvoudiging is een dagelijks werk van ons allen en zal inspanning en moed vragen", klinkt het "Ik heb het hier over de vereenvoudiging van onze producten en diensten, onze interne procedures, onze systemen en onze netwerken." Een andere prioriteit is het verlagen van de werkingskosten van Belgacom "om onze mogelijkheden tot investeringen in het vaste en mobiele netwerk alsook innovatie en inhoud te verzekeren". Leroy wil ook "de tevredehheid verder verhogen van de residentiële klanten, bedrijven en openbare administraties in al hun interacties met Belgacom", en ijvert voor een betere samenwerking "in lijn met onze waarden voor het welzijn van onze organisatie in haar geheel, boven de objectieven per divisie". "We zullen duidelijke keuzes moeten maken, prioriteiten stellen en bovenal beslissingen durven nemen over wat we niet of niet meer zullen doen", luidt het voorts. "Ik ben ervan overtuigd dat wij samen met ieder van jullie, de syndicale organisaties en het BMC (het directiecomité) de uitdagingen kunnen trotseren waarmee onze organisatie vandaag geconfronteerd wordt." (Belga)

Leroy schrijft dat de eerste ambitie van het bedrijf "eruit bestaat onze weg naar groei terug te vinden in de scherpe concurrentiële context waarin we ons vandaag bevinden". Voor het jaar 2014 schuift de nieuwe CEO vier prioriteiten naar voren. Zo is een fundamentele vereenvoudiging nodig van het bedrijf, om flexibeler en efficiënter te worden. "Deze vereenvoudiging is een dagelijks werk van ons allen en zal inspanning en moed vragen", klinkt het "Ik heb het hier over de vereenvoudiging van onze producten en diensten, onze interne procedures, onze systemen en onze netwerken." Een andere prioriteit is het verlagen van de werkingskosten van Belgacom "om onze mogelijkheden tot investeringen in het vaste en mobiele netwerk alsook innovatie en inhoud te verzekeren". Leroy wil ook "de tevredehheid verder verhogen van de residentiële klanten, bedrijven en openbare administraties in al hun interacties met Belgacom", en ijvert voor een betere samenwerking "in lijn met onze waarden voor het welzijn van onze organisatie in haar geheel, boven de objectieven per divisie". "We zullen duidelijke keuzes moeten maken, prioriteiten stellen en bovenal beslissingen durven nemen over wat we niet of niet meer zullen doen", luidt het voorts. "Ik ben ervan overtuigd dat wij samen met ieder van jullie, de syndicale organisaties en het BMC (het directiecomité) de uitdagingen kunnen trotseren waarmee onze organisatie vandaag geconfronteerd wordt." (Belga)