Aanleiding is de publicatie, vorige vrijdag, van een artikel over het dossier arbeiders-bedienden in het ABVV-ledenblad 'De Nieuwe Werker'. Daarin gaf de nationale vakbondsleiding informatie over en commentaar bij het nakende 'eenheidsstatuut' voor alle werknemers. Volgens BBTK-voorzitter Erwin De Deyn strookt de inhoud niet met het ABVV-standpunt. Volgens De Deyn kan er op korte termijn geen sprake zijn van een nieuw eenheidsstatuut voor alle werknemers. Het wegwerken van de verschillen in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden vergt volgens De Deyn een lange overgangsperiode. De Deyn wil een onderhoud met De Leeuw. De bediendebond wil intussen niet meer bijdragen voor het nationale vakbondsblad. Deze week moeten de onderhandelingen van start gaan tussen de federale regering-Di Rupo en de sociale partners over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. Tegen 8 juli moeten de verschillen in opzegtermijnen weggewerkt zijn, op last van het Grondwettelijk Hof. (PVO)

Aanleiding is de publicatie, vorige vrijdag, van een artikel over het dossier arbeiders-bedienden in het ABVV-ledenblad 'De Nieuwe Werker'. Daarin gaf de nationale vakbondsleiding informatie over en commentaar bij het nakende 'eenheidsstatuut' voor alle werknemers. Volgens BBTK-voorzitter Erwin De Deyn strookt de inhoud niet met het ABVV-standpunt. Volgens De Deyn kan er op korte termijn geen sprake zijn van een nieuw eenheidsstatuut voor alle werknemers. Het wegwerken van de verschillen in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden vergt volgens De Deyn een lange overgangsperiode. De Deyn wil een onderhoud met De Leeuw. De bediendebond wil intussen niet meer bijdragen voor het nationale vakbondsblad. Deze week moeten de onderhandelingen van start gaan tussen de federale regering-Di Rupo en de sociale partners over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. Tegen 8 juli moeten de verschillen in opzegtermijnen weggewerkt zijn, op last van het Grondwettelijk Hof. (PVO)