Vorig jaar telde België 57.000 bruggepensioneerden. Een jaar eerder waren het er nog 75.000. Het aantal Belgen dat kiest voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof, ging in 2014 richting 300.000. Nu zijn het er ongeveer 250.000. Die cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die deze week bekend raakten, tonen aan dat het beleid van de voorbije jaren vruchten afwerpt. De regering-Di Rupo en vooral de regering-Michel hebben een reeks maatregelen genomen om mensen langer aan het werk te houden.
...

Vorig jaar telde België 57.000 bruggepensioneerden. Een jaar eerder waren het er nog 75.000. Het aantal Belgen dat kiest voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof, ging in 2014 richting 300.000. Nu zijn het er ongeveer 250.000. Die cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die deze week bekend raakten, tonen aan dat het beleid van de voorbije jaren vruchten afwerpt. De regering-Di Rupo en vooral de regering-Michel hebben een reeks maatregelen genomen om mensen langer aan het werk te houden.Volgens cijfers van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) werken bij privébedrijven nu netto 224.000 personen meer dan vijf jaar geleden. Dat is een groei van de werkgelegenheid met 7 procent, of 1,4 procent per jaar. In diezelfde periode zijn de bedrijfsinvesteringen met zo'n 17 procent gestegen, liet de werkgeversorganisatie weten. Het is een bewijs dat de taxshift, met de lastenverlagingen voor bedrijven en werknemers, gewerkt heeft. Ondertussen raakte ook bekend dat het aantal mensen met een flexi-job blijft toenemen. Er werken zelfs 10.000 gepensioneerden in dat statuut. Zij kunnen er sinds begin 2018 ook gebruik van maken. Ze mogen onbeperkt werken in de horeca en in de detailhandel. De werkgever betaalt een sociale bijdrage van 25 procent.Op het rapport van de vorige regering staat terecht kritiek op de krakkemikkige begroting. Dat we dit jaar afstevenen op een deficit van 11 miljard euro, is deels te wijten aan de gebrekkige sanering van de overheidsfinanciën door de Zweedse coalitie. Maar die terechte kritiek overschaduwt de positieve erfenis van de regering-Michel: een beleid gericht op banencreatie, een versterking van het concurrentievermogen en langere loopbanen.De socialistische vakbond wil die erfenis terugdraaien. Vorige dinsdag stapten 10.000 militanten van het ABVV door de straten van Brussel. Hun boodschap: de maatregelen van de regering-Michel moeten worden teruggedraaid. ABVV-voorzitter Robert Vertenueil pleit voor een herfinanciering van de sociale zekerheid via hogere belastingen. Hij heeft het uitdrukkelijk over een stijging van de socialezekerheidsbijdragen van 25 naar 34 procent. Het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting moet opnieuw van 25 naar 29 procent. Ook moet de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2030 op de schop.Vertenueil houdt de druk op de Parti Socialiste (PS) hoog en hoopt dat partijvoorzitter Paul Magnette die eisen op tafel blijft leggen. Voor de PS-voorzitter heeft dit ook persoonlijk een symbolische waarde. Hij wil aantonen dat de partijen uit de Zweedse coalitie toegeven dat ze zich vergist hebben. Alleen zullen ze dat nooit doen.De voorbije weken en maanden leek het soms alsof het een fluitje van een cent zou worden een federale regering te vormen, zodra CD&V zich los zou koppelen van de N-VA. Federaal minister van Kmo's en Landbouw Denis Ducarme (MR) zei openlijk dat "indien CD&V 'ja' zegt om zonder de N-VA aan formatiegesprekken te beginnen, dan hebben we morgen een regering." Zo eenvoudig ligt het niet.CD&V en Open Vld zullen nooit in een regering stappen die de maatregelen van de regering-Michel terugdraait. De voorbije maanden was geen sprake van een front van de centrumrechtse Vlaamse partijen. Dat kan veranderen als twee voorwaarden vervuld zijn. Eén: de PS blijft de ABVV-eisen klakkeloos overnemen. Twee: eind maart wint Egbert Lachaert de voorzittersverkiezingen van Open Vld. Hij is een van de weinige politici die nog openlijk de Zweedse erfenis verdedigen. Niet dat een front van de Zweedse coalitiepartners de regeringsvorming zal versnellen. Deze week viel het woord 'verkiezingen' opvallend vaak in de Wetstraat.