De Franstalige zakenkrant schrijft dat Axa bank Europe in verdenking werd gesteld voor heling, verzwaard met feiten van illegale uitoefening van het beroep van bankier, oplichting, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, begaan in Frankrijk en België. De zaak gaat terug tot het midden van de jaren 80 bij de vroegere Belgische bank Anhyp - die opgekocht werd door Axa in 1999. Destijds wou Anhyp de Franse markt betreden en verkocht het leningen met vaste rentevoet in Frankrijk. Van 1986 tot 1990, onder invloed van een makelaarskantoor, begon de bank ook leningen met variabele rentevoeten (multideviezen; zogenaamde roll over) te verkopen. Anhyp werd toen geleid door baron Claude de Villenfagne. De problemen startten in het begin van de jaren 90, toen Anhyp besliste de activiteiten in Frankrijk stop te zetten. De bank riep een ommekeer op de vastgoedmarkt in om de terugbetaling te vragen van de toegekende kredieten. Zo werden sommige cliënten geruïneerd. Een onderzoek van de Belgische onderzoeksrechter Jean-Claude Van Espen in 1995 toonde aan dat 268 dossiers geopend werden voor Franse cliënten, voor een globaal bedrag van 11,3 miljard Belgische frank (282 miljoen euro). Volgens L'Echo waren de destijds verkochte producten niet officieel erkend door de Franse en de Belgische toezichthouders. De zaak kende een lang juridisch parcours. In 1992 werd al een eerste klacht ingediend in Parijs, zonder resultaat. Drie jaar later startte Van Espen zijn onderzoek. Ook in Frankrijk werd een onderzoek geopend. In het kader van dat Franse onderzoek is baron Claude de Villenfagne in verdenking gesteld, samen met een Franse notaris. De voormalige Anhyp-baas worden illegale uitoefening van het beroep van bankier en oplichting aangewreven. Het onderzoek leidde ook tot een inverdenkingstelling van de bank. (Belga)

De Franstalige zakenkrant schrijft dat Axa bank Europe in verdenking werd gesteld voor heling, verzwaard met feiten van illegale uitoefening van het beroep van bankier, oplichting, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, begaan in Frankrijk en België. De zaak gaat terug tot het midden van de jaren 80 bij de vroegere Belgische bank Anhyp - die opgekocht werd door Axa in 1999. Destijds wou Anhyp de Franse markt betreden en verkocht het leningen met vaste rentevoet in Frankrijk. Van 1986 tot 1990, onder invloed van een makelaarskantoor, begon de bank ook leningen met variabele rentevoeten (multideviezen; zogenaamde roll over) te verkopen. Anhyp werd toen geleid door baron Claude de Villenfagne. De problemen startten in het begin van de jaren 90, toen Anhyp besliste de activiteiten in Frankrijk stop te zetten. De bank riep een ommekeer op de vastgoedmarkt in om de terugbetaling te vragen van de toegekende kredieten. Zo werden sommige cliënten geruïneerd. Een onderzoek van de Belgische onderzoeksrechter Jean-Claude Van Espen in 1995 toonde aan dat 268 dossiers geopend werden voor Franse cliënten, voor een globaal bedrag van 11,3 miljard Belgische frank (282 miljoen euro). Volgens L'Echo waren de destijds verkochte producten niet officieel erkend door de Franse en de Belgische toezichthouders. De zaak kende een lang juridisch parcours. In 1992 werd al een eerste klacht ingediend in Parijs, zonder resultaat. Drie jaar later startte Van Espen zijn onderzoek. Ook in Frankrijk werd een onderzoek geopend. In het kader van dat Franse onderzoek is baron Claude de Villenfagne in verdenking gesteld, samen met een Franse notaris. De voormalige Anhyp-baas worden illegale uitoefening van het beroep van bankier en oplichting aangewreven. Het onderzoek leidde ook tot een inverdenkingstelling van de bank. (Belga)