Het onderzoek is een uitloper van een krantenbericht ruim een maand geleden. Toen schreef De Tijd, op basis van een vertrouwelijk rapport van energieregulator CREG, dat GDF Suez zijn Belgische dochter Electrabel in 2012 minstens een half miljard euro te veel zou hebben aangerekend. Zowel de Belgische fiscus als de gemeenten -die normaal een dividend ontvangen- waren hiervan de dupe. De bestuurders van de gemeenten, vertegenwoordigd in de koepel Intermixt, trokken aan de alarmbel. Op de vorige raad van bestuur weigerden ze al de rekeningen goed te keuren tot er meer duidelijkheid kwam. Zowel de raad van bestuur van ECS als GDF Suez vroegen ook het vertrouwelijk rapport op van de CREG. Bij ECS luidt het vandaag dat men "de delen uit het rapport die ons aanbelangen, heeft ontvangen". Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek naar de bevoorradingscontracten moet worden afgerond, ECS wilde vandaag geen termijn noemen. Het auditcomité van ECS zal bij het onderzoek worden bijgestaan door een gespecialiseerde externe consultant. (Belga)

Het onderzoek is een uitloper van een krantenbericht ruim een maand geleden. Toen schreef De Tijd, op basis van een vertrouwelijk rapport van energieregulator CREG, dat GDF Suez zijn Belgische dochter Electrabel in 2012 minstens een half miljard euro te veel zou hebben aangerekend. Zowel de Belgische fiscus als de gemeenten -die normaal een dividend ontvangen- waren hiervan de dupe. De bestuurders van de gemeenten, vertegenwoordigd in de koepel Intermixt, trokken aan de alarmbel. Op de vorige raad van bestuur weigerden ze al de rekeningen goed te keuren tot er meer duidelijkheid kwam. Zowel de raad van bestuur van ECS als GDF Suez vroegen ook het vertrouwelijk rapport op van de CREG. Bij ECS luidt het vandaag dat men "de delen uit het rapport die ons aanbelangen, heeft ontvangen". Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek naar de bevoorradingscontracten moet worden afgerond, ECS wilde vandaag geen termijn noemen. Het auditcomité van ECS zal bij het onderzoek worden bijgestaan door een gespecialiseerde externe consultant. (Belga)