Het was zoals verwacht een woelige algemene vergadering van Arcopar. Er daagden ruim 100 coöperanten op, maar zij zagen hun protest in de kiem gesmoord door de grote aandeelhouder van Arcopar: het ACW. Bij aanvang vroeg een aantal coöperanten om de media in de zaal te laten en om een extra agendapunt te mogen toevoegen, teneinde Francine Swiggers en Marc Tinant te laten vervangen als vereffenaars. Maar deze punten werden na urenlang gepalaver weggestemd met 99 procent tegen 1. Verschillende aandeelhouders, vaak gewone mensen die niet vertrouwd zijn met de werking van een aandeelhoudersvergadering, reageerden woedend. "Jullie lachen met de gewone man! Dat is de eerste maal dat ik zoiets meemaak, dit is georchestreerd", schreeuwde iemand. Advocaat Geert Lenssens, die eerder al aankondigde de nietigverklaring van de algemene vergadering te zullen vragen, vroeg zich af waarom de bestuurders niet de eer aan zichzelf hielden en kozen voor onafhankelijke vereffenaars? Het antwoord was laconiek: "de vorige AV heeft met 99 procent deze vereffenaars gekozen". Algemeen boegeroep in de zaal. Lenssens merkte op dat zaal en de grote aandeelhouders duidelijk een verschillende visie hebben. De advocaat hekelde ook het gebrek aan transparantie en de manke communicatie vanwege de vereffenaars. Voorzitter Ludo Foqué gaf toe dat het passief nog moet worden opgemaakt en dat het eigen vermogen van Arcopar nul is, waardoor de aandelen feitelijk niets waard zijn. "Maar dat is een momentopname en kan dus nog veranderen." Francine Swiggers beklemtoonde op haar beurt dat het een heel complex faillissement is, waardoor het jaren kan duren voor het is afgerond. "Het is niet omdat het snel gebeurt, dat het goed is". Daarbij werd ook verwezen naar het feit dat de verkoop van Elia-aandelen en Dexia-obligaties reeds meerwaarden heeft opgeleverd van miljoenen euro. "Die activa stonden op het moment van de vereffening veel lager genoteerd". Swiggers beklemtoonde ook dat de vereffenaars en het ACW steeds achter de overheidsgarantie hebben gestaan, "maar er zijn nog obstakels". Een coöperant vroeg zich af wie de bevoorrechte schuldeisers zijn en hoeveel er uiteindelijk voor de coöperanten zal overblijven ("is dat ook 99 procent tegen 1?"), maar hij kreeg geen antwoord. (Belga)

Het was zoals verwacht een woelige algemene vergadering van Arcopar. Er daagden ruim 100 coöperanten op, maar zij zagen hun protest in de kiem gesmoord door de grote aandeelhouder van Arcopar: het ACW. Bij aanvang vroeg een aantal coöperanten om de media in de zaal te laten en om een extra agendapunt te mogen toevoegen, teneinde Francine Swiggers en Marc Tinant te laten vervangen als vereffenaars. Maar deze punten werden na urenlang gepalaver weggestemd met 99 procent tegen 1. Verschillende aandeelhouders, vaak gewone mensen die niet vertrouwd zijn met de werking van een aandeelhoudersvergadering, reageerden woedend. "Jullie lachen met de gewone man! Dat is de eerste maal dat ik zoiets meemaak, dit is georchestreerd", schreeuwde iemand. Advocaat Geert Lenssens, die eerder al aankondigde de nietigverklaring van de algemene vergadering te zullen vragen, vroeg zich af waarom de bestuurders niet de eer aan zichzelf hielden en kozen voor onafhankelijke vereffenaars? Het antwoord was laconiek: "de vorige AV heeft met 99 procent deze vereffenaars gekozen". Algemeen boegeroep in de zaal. Lenssens merkte op dat zaal en de grote aandeelhouders duidelijk een verschillende visie hebben. De advocaat hekelde ook het gebrek aan transparantie en de manke communicatie vanwege de vereffenaars. Voorzitter Ludo Foqué gaf toe dat het passief nog moet worden opgemaakt en dat het eigen vermogen van Arcopar nul is, waardoor de aandelen feitelijk niets waard zijn. "Maar dat is een momentopname en kan dus nog veranderen." Francine Swiggers beklemtoonde op haar beurt dat het een heel complex faillissement is, waardoor het jaren kan duren voor het is afgerond. "Het is niet omdat het snel gebeurt, dat het goed is". Daarbij werd ook verwezen naar het feit dat de verkoop van Elia-aandelen en Dexia-obligaties reeds meerwaarden heeft opgeleverd van miljoenen euro. "Die activa stonden op het moment van de vereffening veel lager genoteerd". Swiggers beklemtoonde ook dat de vereffenaars en het ACW steeds achter de overheidsgarantie hebben gestaan, "maar er zijn nog obstakels". Een coöperant vroeg zich af wie de bevoorrechte schuldeisers zijn en hoeveel er uiteindelijk voor de coöperanten zal overblijven ("is dat ook 99 procent tegen 1?"), maar hij kreeg geen antwoord. (Belga)