DynaM is een samenwerkingsverband tussen het onderzoeksinstituut Hiva (KU Leuven), de RSZ en Federgon, de beroepsfederatie van de hr-dienstverleners. Volgens DynaM is de arbeidsmarkt veel dynamischer dan gedacht omdat analyses eerder uitgingen van de nettoveranderingen van de werkgelegenheid, zeg maar het verschil tussen jobcreatie en jobdestructie. DynaM voegt daar de in- en uitstroom bij de bedrijven aan toe. Terwijl de netto-evolutie van de werkgelegenheid beperkt blijft tot minder dan 2 procent per jaar, bedraagt de instroomgraad bijna tien keer zoveel (18,5%) in 2010-2011. Zelfs in crisistijden blijven bedrijven dus aanwerven, al is de instroomgraad in 2011 nog niet op het precrisisniveau van 2006 en 2007. In de periode 2006-2011 verlieten enkel in 2008-2009 meer werknemers de ondernemingen dan er nieuwe aangeworven werden. Tussen juni 2010 en juni 2011 kwamen er in België netto 53.000 arbeidsplaatsen bij: het verschil tussen 212.000 nieuwe jobs en 159.000 verloren banen. "De werknemersdynamiek achter deze jobcreatie en jobdestructie is echter nog veel groter. Bij alle Belgische ondernemingen, zowel groeiende als krimpende, kwamen er in die periode 642.000 nieuwe werknemers in dienst en vertrokken er 589.000. 430.000 arbeidsplaatsen veranderden dus van 'eigenaar'." Dat is het verschil tussen de instroom (642.000) en jobcreatie. (Belga)

DynaM is een samenwerkingsverband tussen het onderzoeksinstituut Hiva (KU Leuven), de RSZ en Federgon, de beroepsfederatie van de hr-dienstverleners. Volgens DynaM is de arbeidsmarkt veel dynamischer dan gedacht omdat analyses eerder uitgingen van de nettoveranderingen van de werkgelegenheid, zeg maar het verschil tussen jobcreatie en jobdestructie. DynaM voegt daar de in- en uitstroom bij de bedrijven aan toe. Terwijl de netto-evolutie van de werkgelegenheid beperkt blijft tot minder dan 2 procent per jaar, bedraagt de instroomgraad bijna tien keer zoveel (18,5%) in 2010-2011. Zelfs in crisistijden blijven bedrijven dus aanwerven, al is de instroomgraad in 2011 nog niet op het precrisisniveau van 2006 en 2007. In de periode 2006-2011 verlieten enkel in 2008-2009 meer werknemers de ondernemingen dan er nieuwe aangeworven werden. Tussen juni 2010 en juni 2011 kwamen er in België netto 53.000 arbeidsplaatsen bij: het verschil tussen 212.000 nieuwe jobs en 159.000 verloren banen. "De werknemersdynamiek achter deze jobcreatie en jobdestructie is echter nog veel groter. Bij alle Belgische ondernemingen, zowel groeiende als krimpende, kwamen er in die periode 642.000 nieuwe werknemers in dienst en vertrokken er 589.000. 430.000 arbeidsplaatsen veranderden dus van 'eigenaar'." Dat is het verschil tussen de instroom (642.000) en jobcreatie. (Belga)