De akkoorden over het eenheidsstatuut worden momenteel nog gefinaliseerd. Ook na de eerste goedkeuring door de federale ministerraad op 27 september en de latere correcties die nog zijn doorgevoerd, wordt de datum gehandhaafd voor de gelijkschakeling na 1 januari 2014. De werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven zijn hier niet over te spreken, aangezien zij in dit scenario uit de boot vallen om van de voordelen te genieten. De aankondiging van hun bedrijfssluiting is namelijk al gebeurd. De afspraken over de ontslagvergoedingen en opzegtermijnen zijn al vastgelegd in de cao's die eerder dit jaar werden ondertekend. Maar het is nog niet zeker of de Ford-arbeiders daadwerkelijk naast de verlengde opzegtermijnen en hogere vergoedingen zullen grijpen. In de cao's is namelijk vastgelegd dat zij ook zullen kunnen genieten van de voordelen die het eenheidsstatuut met zich zal meebrengen. Juristen moeten nu uitzoeken of dit in conflict komt met de wetgeving. Bovendien zijn de teksten van het eenheidsstatuut nog niet definitief. Er kunnen dus nog bepalingen worden gewijzigd waardoor ook de Ford-werknemers, die tot einde 2014 in Genk aan de slag zijn, hogere opzegvergoedingen kunnen krijgen. (Belga)

De akkoorden over het eenheidsstatuut worden momenteel nog gefinaliseerd. Ook na de eerste goedkeuring door de federale ministerraad op 27 september en de latere correcties die nog zijn doorgevoerd, wordt de datum gehandhaafd voor de gelijkschakeling na 1 januari 2014. De werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven zijn hier niet over te spreken, aangezien zij in dit scenario uit de boot vallen om van de voordelen te genieten. De aankondiging van hun bedrijfssluiting is namelijk al gebeurd. De afspraken over de ontslagvergoedingen en opzegtermijnen zijn al vastgelegd in de cao's die eerder dit jaar werden ondertekend. Maar het is nog niet zeker of de Ford-arbeiders daadwerkelijk naast de verlengde opzegtermijnen en hogere vergoedingen zullen grijpen. In de cao's is namelijk vastgelegd dat zij ook zullen kunnen genieten van de voordelen die het eenheidsstatuut met zich zal meebrengen. Juristen moeten nu uitzoeken of dit in conflict komt met de wetgeving. Bovendien zijn de teksten van het eenheidsstatuut nog niet definitief. Er kunnen dus nog bepalingen worden gewijzigd waardoor ook de Ford-werknemers, die tot einde 2014 in Genk aan de slag zijn, hogere opzegvergoedingen kunnen krijgen. (Belga)