Antwerpse haven boekt overslagrecord dankzij vloeibaar massagoed

30/12/13 om 13:08 - Bijgewerkt om 13:08

Bron: Trends

(Belga) De Antwerpse haven zal dit jaar circa 190,6 miljoen ton goederen behandeld hebben, een nieuw record. Dat is te danken aan het vloeibaar massagoed; de belangrijkste activiteit, containeroverslag, daalde met 1,7 procent. "We kunnen de mooiste groeicijfers in Vlaanderen en de Benelux voorstellen", stelde Eddy Bruyninckx, de CEO van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, maandag bij de voorstelling van de voorlopige jaarcijfers.

Met 190,6 miljoen ton doet de Antwerpse haven het 3,5 procent beter dan in 2012, toen 184,13 miljoen ton goederen werden behandeld. Ook het recordcijfer van 2008, nog voor het uitbreken van de economische crisis, moet eraan geloven. Toen wed afgeklokt op 189,39 miljoen ton. Het nieuwe record is louter te danken aan de sterke stijging bij de vloeibare bulk, bestaande uit (petro)chemische producten. Die toename, met bijna een derde tot 59,7 miljoen ton, was verwacht. "Er zijn zware investeringen gebeurd door private sectoren, door inbreiding, maar ook door reconversie, " stelde haven-CEO Bruyninckx. De tankopslag steeg met 25 miljoen ton. Vooral de overslag door Sea-Tank Terminal was van belang. De containertrafiek daalde met 1,8 miljoen ton tot 102 miljoen (-1,7 procent). "In de gegeven omstandigheden is dat een heel stabiel beeld, gezien de omliggende havens. Rotterdam kende een duidelijkere achteruitgang", aldus Bruyninckx. Opvallendste daler is het droog massagoed, dat meer dan een kwart terugviel (-26,8 procent), vooral door een terugval op de kolentrafieken. Bruyninckx is niet verwonderd. "De verklaring ligt in de verdwenen afzetmarkten, zoals ArcelorMittal of de ombouw van steenkoolcentrales naar biomassa", aldus de CEO. Het roro-verkeer daalde 5 procent. Bij het conventioneel stukgoed (voornamelijk staal) was er een terugval van 6,8 procent tot 10 miljoen ton. "Van een herstelbeweging is er door de conjunctuur nog geen sprake", klinkt het. Volgens Bruyninckx zit een aantal trafieken - zoals de vaste bulk - nu wellicht op een ondergrens. Hij is, gezien groeivoorspellingen in de eurolanden, ook optimistischer ingesteld voor het komende jaar dan eind 2012. De dDefinitieve jaarcijfers worden in de tweede helft van januari verwacht. (Belga)

Onze partners