De raad van bestuur van Fedustria boog zich gisteren over het nieuwe eenheidsstatuut, dat momenteel in wetteksten wordt gegoten. Volgens directeur-generaal Fa Quix leidde dat tot "bittere" reacties bij de bedrijven. Fedustria berekende dat de ontslagkosten in de textielsector in 2016 al zullen verdubbelen door het nieuwe statuut, en tegen 2023 zullen verdrievoudigen. Voor de hout- en meubelindustrie gaat het zelfs om een vervijfvoudiging van de herstructureringskosten tegen 2023. Dat betekent dat herstructureren voor deze sectoren onbetaalbaar wordt, concludeert Fedustria. "Industrie is nu eenmaal cyclisch van aard, waarbij men soms moet herstructureren om te kunnen doorstarten. Die mogelijkheid, dat vangnet van herstructureren, wordt ons nu ontnomen. Het aantal falingen zal bijgevolg sterk toenemen", aldus Quix. "Fedustria is erg ontgoocheld. Dit is een anti-industrie maatregel door de regering." (Belga)

De raad van bestuur van Fedustria boog zich gisteren over het nieuwe eenheidsstatuut, dat momenteel in wetteksten wordt gegoten. Volgens directeur-generaal Fa Quix leidde dat tot "bittere" reacties bij de bedrijven. Fedustria berekende dat de ontslagkosten in de textielsector in 2016 al zullen verdubbelen door het nieuwe statuut, en tegen 2023 zullen verdrievoudigen. Voor de hout- en meubelindustrie gaat het zelfs om een vervijfvoudiging van de herstructureringskosten tegen 2023. Dat betekent dat herstructureren voor deze sectoren onbetaalbaar wordt, concludeert Fedustria. "Industrie is nu eenmaal cyclisch van aard, waarbij men soms moet herstructureren om te kunnen doorstarten. Die mogelijkheid, dat vangnet van herstructureren, wordt ons nu ontnomen. Het aantal falingen zal bijgevolg sterk toenemen", aldus Quix. "Fedustria is erg ontgoocheld. Dit is een anti-industrie maatregel door de regering." (Belga)