"We kunnen ons geen langere periode van onzekerheid veroorloven, dat het fragiele economische herstel en het ondernemersvertrouwen zal ondermijnen." Amcham verwees naar de periode van 541 dagen zonder federale regering in ons land. Volgens voorzitter Scott Beardsley moeten de ordewoorden van de beleidsmakers "concurrentiekracht, eenvoud en voorzienbaarheid" zijn. Eén van de voorstellen van Amcham is een hervorming - en dus geen afschaffing - van de automatische loonindexering. Volgens de Amerikaanse bedrijven zorgt het huidige systeem ervoor dat de inflatie verder verhoogt, en bemoeilijkt het pogingen van bedrijven om hun persoon te belonen voor prestaties. Amcham merkt nog op dat het huidige systeem weliswaar een sociale doelstelling heeft, maar in zijn huidige vorm "vooral diegenen beloont die het het minste nodig hebben." Ook fiscale voorzienbaarheid is voor Amcham van groot belang, met de nadruk op de notionele intrestaftrek die volgens de Amerikaanse handelskamer behouden zou moeten worden. "Die laat toe om de belastingvoet van 33,99 procent te compenseren, en dat is toch de op één na hoogste vennootschapsbelasting in Europa." Ook dringt Amcham aan op meer administratieve vereenvoudiging in het domein van R&D en maatregelen om de dure energie in ons land te compenseren. (Belga)

"We kunnen ons geen langere periode van onzekerheid veroorloven, dat het fragiele economische herstel en het ondernemersvertrouwen zal ondermijnen." Amcham verwees naar de periode van 541 dagen zonder federale regering in ons land. Volgens voorzitter Scott Beardsley moeten de ordewoorden van de beleidsmakers "concurrentiekracht, eenvoud en voorzienbaarheid" zijn. Eén van de voorstellen van Amcham is een hervorming - en dus geen afschaffing - van de automatische loonindexering. Volgens de Amerikaanse bedrijven zorgt het huidige systeem ervoor dat de inflatie verder verhoogt, en bemoeilijkt het pogingen van bedrijven om hun persoon te belonen voor prestaties. Amcham merkt nog op dat het huidige systeem weliswaar een sociale doelstelling heeft, maar in zijn huidige vorm "vooral diegenen beloont die het het minste nodig hebben." Ook fiscale voorzienbaarheid is voor Amcham van groot belang, met de nadruk op de notionele intrestaftrek die volgens de Amerikaanse handelskamer behouden zou moeten worden. "Die laat toe om de belastingvoet van 33,99 procent te compenseren, en dat is toch de op één na hoogste vennootschapsbelasting in Europa." Ook dringt Amcham aan op meer administratieve vereenvoudiging in het domein van R&D en maatregelen om de dure energie in ons land te compenseren. (Belga)