Uit die cijfers blijkt een geringe aanwezigheid van vrouwen in de Belgische besturen: amper 12 procent. Europees is dat een beet­je beter: 21 procent. Die bijna exclusief mannelijke besturen staan voor een immense uitdaging: tegen 2016 zijn alle Bel­gische beursgenoteerde bedrijven wettelijk verplicht om minstens een derde vrouwelijke bestuur­ders te halen. Er valt in de komen­ de jaren dus nog een lange weg af te leggen, rapporteert Walter Janssens, partner van Hay Group in België. Iets beter is het gesteld met het verschil in verloning tussen man­nelijke en vrouwelijke bestuur­ders. Dat verschil bedroeg in 2013 nog 12 procent, tegen 15 procent in het voorgaande jaar. Het verlo­ningsverschil valt te verklaren doordat vrouwen minder in allerlei subcomités zitten, zoals in het remuneratiecomité, waarvoor bij­komende vergoedingen worden betaald. Nog een slecht punt: de Belgische bedrijven voldoen vaak niet aan de vereiste om voldoende onaf­hankelijke bestuurders aan boord te hebben. Slechts 57 procent is in regel, terwijl in de rest van Europa 85 procent van de bestuurders het predikaat onafhankelijk krijgt. Een gewone Belgische bestuurder ontvangt 72.330 euro (mediaan), terwijl de Europese mediaan zich op 86.000 euro bevindt. Wel in lijn met de rest van Europa is de gemiddelde leeftijd van de Belgische bestuurders: 60 jaar. (Belga)

Uit die cijfers blijkt een geringe aanwezigheid van vrouwen in de Belgische besturen: amper 12 procent. Europees is dat een beet­je beter: 21 procent. Die bijna exclusief mannelijke besturen staan voor een immense uitdaging: tegen 2016 zijn alle Bel­gische beursgenoteerde bedrijven wettelijk verplicht om minstens een derde vrouwelijke bestuur­ders te halen. Er valt in de komen­ de jaren dus nog een lange weg af te leggen, rapporteert Walter Janssens, partner van Hay Group in België. Iets beter is het gesteld met het verschil in verloning tussen man­nelijke en vrouwelijke bestuur­ders. Dat verschil bedroeg in 2013 nog 12 procent, tegen 15 procent in het voorgaande jaar. Het verlo­ningsverschil valt te verklaren doordat vrouwen minder in allerlei subcomités zitten, zoals in het remuneratiecomité, waarvoor bij­komende vergoedingen worden betaald. Nog een slecht punt: de Belgische bedrijven voldoen vaak niet aan de vereiste om voldoende onaf­hankelijke bestuurders aan boord te hebben. Slechts 57 procent is in regel, terwijl in de rest van Europa 85 procent van de bestuurders het predikaat onafhankelijk krijgt. Een gewone Belgische bestuurder ontvangt 72.330 euro (mediaan), terwijl de Europese mediaan zich op 86.000 euro bevindt. Wel in lijn met de rest van Europa is de gemiddelde leeftijd van de Belgische bestuurders: 60 jaar. (Belga)