De supermarktketen, die ook in België actief is, kondigde de korting onlangs aan in een brief aan zijn leveranciers. AH wees er toen op dat het bedrijf sterk was gegroeid, waar ook de leveranciers mee van konden profiteren. Na de brief heeft zo'n tien procent van de leveranciers contact gezocht met het bedrijf. De rest is door AH zelf gebeld. Er zijn leveranciers die door de lagere prijzen in de problemen komen. Voor hen schort AH de korting op. De supermarktketen is bereid met hen een gesprek te hebben. Daarna neemt men een besluit. Maar volgens de woordvoerder gaat het niet om een vrijblijvend gesprek. Tegen het prijzendictaat kwam er heel wat kritiek, zowel in België als in Nederland. De Boerenbond wees erop dat deze politiek nefast is voor de landbouwers, maar ook voor de consument (die op termijn met een verschraald aanbod geconfronteerd wordt) én voor de concurrentie in België. Verschillende supermarktketens hebben immers binnen het ketenoverleg een gedragscode ondertekend waarin ze zich engageren om geen eenzijdige prijsaanpassingen te doen. Vrijdag werd er ook geprotesteerd bij het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam. Enkele tientallen vertegenwoordigers van varkenshouders, akkerbouw en melkveehouders voerden er actie. (DIRK WAEM)

De supermarktketen, die ook in België actief is, kondigde de korting onlangs aan in een brief aan zijn leveranciers. AH wees er toen op dat het bedrijf sterk was gegroeid, waar ook de leveranciers mee van konden profiteren. Na de brief heeft zo'n tien procent van de leveranciers contact gezocht met het bedrijf. De rest is door AH zelf gebeld. Er zijn leveranciers die door de lagere prijzen in de problemen komen. Voor hen schort AH de korting op. De supermarktketen is bereid met hen een gesprek te hebben. Daarna neemt men een besluit. Maar volgens de woordvoerder gaat het niet om een vrijblijvend gesprek. Tegen het prijzendictaat kwam er heel wat kritiek, zowel in België als in Nederland. De Boerenbond wees erop dat deze politiek nefast is voor de landbouwers, maar ook voor de consument (die op termijn met een verschraald aanbod geconfronteerd wordt) én voor de concurrentie in België. Verschillende supermarktketens hebben immers binnen het ketenoverleg een gedragscode ondertekend waarin ze zich engageren om geen eenzijdige prijsaanpassingen te doen. Vrijdag werd er ook geprotesteerd bij het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam. Enkele tientallen vertegenwoordigers van varkenshouders, akkerbouw en melkveehouders voerden er actie. (DIRK WAEM)