In augustus komen daar nog eens een miljoen afrekeningen bij, waardoor de overheidsdienst eind augustus 2012 op anderhalf miljoen afrekeningen komt of 22 procent van alle te verzenden afrekeningen, voegt de communicatiedienst van Financiën eraan toe. In 2011 waren eind augustus 1.002.000 belastingafrekeningen verzonden. Dit jaar werd een maand eerder gestart met het verzenden. Nooit eerder verzond de fiscus naar eigen zeggen zo snel zo veel afrekeningen. De verdubbeling van het aantal verstuurde voorstellen van vereenvoudigde aangifte (1.464.000) in 2012 ten opzichte van 2011 en het blijvende succes van Tax-on-web maken een snellere afhandeling van de aangiften mogelijk. "Bij de afrekening krijgen dubbel zoveel belastingplichtigen geld terug als omgekeerd. Het was dan ook cruciaal dat we in de begrotingscontrole van maart de hiervoor noodzakelijke 300 miljoen euro hebben opzij gezet", zegt minister van Financiën Steven Vanackere in de mededeling. (DTM)

In augustus komen daar nog eens een miljoen afrekeningen bij, waardoor de overheidsdienst eind augustus 2012 op anderhalf miljoen afrekeningen komt of 22 procent van alle te verzenden afrekeningen, voegt de communicatiedienst van Financiën eraan toe. In 2011 waren eind augustus 1.002.000 belastingafrekeningen verzonden. Dit jaar werd een maand eerder gestart met het verzenden. Nooit eerder verzond de fiscus naar eigen zeggen zo snel zo veel afrekeningen. De verdubbeling van het aantal verstuurde voorstellen van vereenvoudigde aangifte (1.464.000) in 2012 ten opzichte van 2011 en het blijvende succes van Tax-on-web maken een snellere afhandeling van de aangiften mogelijk. "Bij de afrekening krijgen dubbel zoveel belastingplichtigen geld terug als omgekeerd. Het was dan ook cruciaal dat we in de begrotingscontrole van maart de hiervoor noodzakelijke 300 miljoen euro hebben opzij gezet", zegt minister van Financiën Steven Vanackere in de mededeling. (DTM)