Sinds gisterenochtend staakte een aantal werknemers van NMBS Freight Services en NMBS Technics. Ze blokkeerden daarbij een aantal belangrijke spoorknooppunten, waardoor het spoorverkeer in de Antwerpse haven volledig stil lag. Aanleiding was onzekerheid over de tewerkstellingsvoorwaarden van statutair personeel dat overstapt naar NMBS Logistics. Na overleg dinsdagmiddag tussen de verschillende NMBS-directies en de vakbonden is het tot een akkoord gekomen. Daarin wordt onder meer tegemoet gekomen aan een eis van de vakbond om geen contractuele treinbestuurders meer aan te werven, ten voordele van het statutair aangeworven personeel. CEO van NMBS Logistics Geert Pauwels: "We hebben het engagement van de treinbestuurders dat we samen in alle rust het vertrouwen van de klanten zullen trachten herstellen in de volgende maanden, door een degelijke kwaliteit te leveren. We rekenen er nu op dat we samen met de treinbestuurders van NMBS Technics constructief kunnen verder werken aan het uitvoeren van onze opdracht: een toekomst te geven aan de historisch verlieslatende vrachtactiviteit en treinen te laten rijden voor onze klanten." In de mededeling verontschuldigt NMBS Logistics zich bij de klanten en zegt het extra mensen en middelen in te willen zetten om de achterstand weg te werken. (KAV)

Sinds gisterenochtend staakte een aantal werknemers van NMBS Freight Services en NMBS Technics. Ze blokkeerden daarbij een aantal belangrijke spoorknooppunten, waardoor het spoorverkeer in de Antwerpse haven volledig stil lag. Aanleiding was onzekerheid over de tewerkstellingsvoorwaarden van statutair personeel dat overstapt naar NMBS Logistics. Na overleg dinsdagmiddag tussen de verschillende NMBS-directies en de vakbonden is het tot een akkoord gekomen. Daarin wordt onder meer tegemoet gekomen aan een eis van de vakbond om geen contractuele treinbestuurders meer aan te werven, ten voordele van het statutair aangeworven personeel. CEO van NMBS Logistics Geert Pauwels: "We hebben het engagement van de treinbestuurders dat we samen in alle rust het vertrouwen van de klanten zullen trachten herstellen in de volgende maanden, door een degelijke kwaliteit te leveren. We rekenen er nu op dat we samen met de treinbestuurders van NMBS Technics constructief kunnen verder werken aan het uitvoeren van onze opdracht: een toekomst te geven aan de historisch verlieslatende vrachtactiviteit en treinen te laten rijden voor onze klanten." In de mededeling verontschuldigt NMBS Logistics zich bij de klanten en zegt het extra mensen en middelen in te willen zetten om de achterstand weg te werken. (KAV)