Waar vroeger het alleenrecht voor ontslag lag bij de werkgever, wordt die door de cao nu verplicht de motivering voor dit ontslag mee te delen. Doet hij dat niet, dan is er een sanctie voorzien van twee weken loon. Indien de werknemer niet akkoord gaat, kan hij zijn gelijk halen bij de rechter. Die kan een sanctie opleggen van drie tot zeventien weken loon. "Dit is een eerste stap om het vertrouwen te herstellen", aldus Vercamst. Er zijn twee uitzonderingen voorzien voor de ontslagmotvering: voor de bouw, omdat daar structureel korte opzegtermijnen gelden, én voor de sectoren zoals textiel en diamant, die vandaag al een tijdelijk uitzonderingsregime kennen voor de opzegtermijnen. Vanaf 2016 geldt voor die laatste sectoren wel het nieuwe ontslagrecht. Inzake het advies over de harmonisering van de pensioenen is afgesproken dat vanaf 2025 alle stelsels moeten worden geharmoniseerd. De cao over de index zal er toe leiden dat de spilindex maar zal worden overschreden in januari/februari 2015, luidt het nog bij de liberale vakbond. Ook is een kalender afgesproken voor het oplossen van de resterende verschillen tussen arbeiders en bedienden, zoals bijvoorbeeld het vakantiegeld. De christelijke vakbond van zijn kant zal de uitkomst van het overleg dinsdag bespreken in het nationale ACV-bestuur. (Belga)

Waar vroeger het alleenrecht voor ontslag lag bij de werkgever, wordt die door de cao nu verplicht de motivering voor dit ontslag mee te delen. Doet hij dat niet, dan is er een sanctie voorzien van twee weken loon. Indien de werknemer niet akkoord gaat, kan hij zijn gelijk halen bij de rechter. Die kan een sanctie opleggen van drie tot zeventien weken loon. "Dit is een eerste stap om het vertrouwen te herstellen", aldus Vercamst. Er zijn twee uitzonderingen voorzien voor de ontslagmotvering: voor de bouw, omdat daar structureel korte opzegtermijnen gelden, én voor de sectoren zoals textiel en diamant, die vandaag al een tijdelijk uitzonderingsregime kennen voor de opzegtermijnen. Vanaf 2016 geldt voor die laatste sectoren wel het nieuwe ontslagrecht. Inzake het advies over de harmonisering van de pensioenen is afgesproken dat vanaf 2025 alle stelsels moeten worden geharmoniseerd. De cao over de index zal er toe leiden dat de spilindex maar zal worden overschreden in januari/februari 2015, luidt het nog bij de liberale vakbond. Ook is een kalender afgesproken voor het oplossen van de resterende verschillen tussen arbeiders en bedienden, zoals bijvoorbeeld het vakantiegeld. De christelijke vakbond van zijn kant zal de uitkomst van het overleg dinsdag bespreken in het nationale ACV-bestuur. (Belga)