Bonden en werkgevers bereikten een cao over de nieuwe regeling inzake ontslagmotivering in het kader van het nieuwe eenheidsstatuut en een cao over de conversiecoëfficient voor de index. Doordat de sociale partners de voorbije weken er niet in slaagden een cao te onderhandelen over de index, diende de publicatie van het inflatiecijfer al tot twee maal toe te worden uitgesteld. Daar is dus een oplossing voor gevonden. Er is ook een unaniem advies van de Groep van Tien over de harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden (de tweede pijler) en de sociale partners zijn het eens over verdere besprekingen inzake de andere onderdelen van het dossier arbeiders en bedienden. Het akkoord wordt eerstdaags geformaliseerd in cao's en adviezen van de Nationale Arbeidsraad. (Belga)

Bonden en werkgevers bereikten een cao over de nieuwe regeling inzake ontslagmotivering in het kader van het nieuwe eenheidsstatuut en een cao over de conversiecoëfficient voor de index. Doordat de sociale partners de voorbije weken er niet in slaagden een cao te onderhandelen over de index, diende de publicatie van het inflatiecijfer al tot twee maal toe te worden uitgesteld. Daar is dus een oplossing voor gevonden. Er is ook een unaniem advies van de Groep van Tien over de harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden (de tweede pijler) en de sociale partners zijn het eens over verdere besprekingen inzake de andere onderdelen van het dossier arbeiders en bedienden. Het akkoord wordt eerstdaags geformaliseerd in cao's en adviezen van de Nationale Arbeidsraad. (Belga)