De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen tot het moment dat de beslissing om deze aandelen in te trekken formeel is goedgekeurd door de aandeelhouders. Het inkoopprogramma van eigen aandelen zal volgens Ageas geen effect hebben op de solvabiliteitspositie van de verzekeringsactiviteiten. Ageas start het inkoopprogramma op 12 augustus voor een periode ten laatste eindigend op 5 augustus 2014. (Belga)

De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen tot het moment dat de beslissing om deze aandelen in te trekken formeel is goedgekeurd door de aandeelhouders. Het inkoopprogramma van eigen aandelen zal volgens Ageas geen effect hebben op de solvabiliteitspositie van de verzekeringsactiviteiten. Ageas start het inkoopprogramma op 12 augustus voor een periode ten laatste eindigend op 5 augustus 2014. (Belga)