De krant De Morgen had maandag uitgebracht dat ACW in een werknota de mogelijkheid onderzoek om de notionele intrestaftrek te benutten. Dat is een legale, maar niet onomstreden techniek om minder belastingen te betalen door het eigen vermogen te herinvesteren. Het voornemen om van die techniek gebruik te maken leidde tot heel wat kritiek. Ook uit eigen rangen kwamen er reacties, onder meer van KWB en bediendevakbond LBC. ACW-voorzitter Patrick Develtere argumenteerde dat de techniek werd onderzocht om zo veel mogelijk personeel aan boord te kunnen houden. (TIP)

De krant De Morgen had maandag uitgebracht dat ACW in een werknota de mogelijkheid onderzoek om de notionele intrestaftrek te benutten. Dat is een legale, maar niet onomstreden techniek om minder belastingen te betalen door het eigen vermogen te herinvesteren. Het voornemen om van die techniek gebruik te maken leidde tot heel wat kritiek. Ook uit eigen rangen kwamen er reacties, onder meer van KWB en bediendevakbond LBC. ACW-voorzitter Patrick Develtere argumenteerde dat de techniek werd onderzocht om zo veel mogelijk personeel aan boord te kunnen houden. (TIP)