De afspraak is volgens De Tijd gemaakt bij de afkoop van de winstbewijzen die het ACW bezat in Belfius. Naast het afzien van schadelijke publieke verklaringen mag het ACW zijn leden ook niet oproepen om hun bank- en verzekeringsrelaties te verhuizen naar een andere financiële instelling. Voor het afkopen van de winstbewijzen betaalde Belfius 110 miljoen euro. Zeventig miljoen is meteen op tafel gelegd en 40 miljoen wordt over tien jaar betaald in schijven van vier miljoen euro. De laatste schijf wordt pas uitgekeerd indien het ACW geen schade berokkent met uitspraken of oproepen, aldus De Tijd. Met deze regeling blijkt volgens de krant andermaal dat niet alles over de deal tussen Belfius en het ACW is verteld. Eerder deze week ontstond reeds ophef toen kranten meldden dat er een geheime commerciële overeenkomst over een extra rentevergoeding voor het ACW was gesloten. Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) wordt daarover vandaag in de Kamer aan de tand gevoeld. De Vlaamse en Franstalige liberale regeringspartners eisen volledige transparantie van de vicepremier. (ANA)

De afspraak is volgens De Tijd gemaakt bij de afkoop van de winstbewijzen die het ACW bezat in Belfius. Naast het afzien van schadelijke publieke verklaringen mag het ACW zijn leden ook niet oproepen om hun bank- en verzekeringsrelaties te verhuizen naar een andere financiële instelling. Voor het afkopen van de winstbewijzen betaalde Belfius 110 miljoen euro. Zeventig miljoen is meteen op tafel gelegd en 40 miljoen wordt over tien jaar betaald in schijven van vier miljoen euro. De laatste schijf wordt pas uitgekeerd indien het ACW geen schade berokkent met uitspraken of oproepen, aldus De Tijd. Met deze regeling blijkt volgens de krant andermaal dat niet alles over de deal tussen Belfius en het ACW is verteld. Eerder deze week ontstond reeds ophef toen kranten meldden dat er een geheime commerciële overeenkomst over een extra rentevergoeding voor het ACW was gesloten. Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) wordt daarover vandaag in de Kamer aan de tand gevoeld. De Vlaamse en Franstalige liberale regeringspartners eisen volledige transparantie van de vicepremier. (ANA)