"De werkgevers blijven zeggen dat de loonkloof met het buitenland minstens 16 procent bedraagt, en dat deze 'Grand Canyon' nefast is voor ons concurrentievermogen", zegt Jean Vranken, voorzitter van ACV-Limburg. "Wel nu, als we rekening houden met de loonlastenverlagingen die al zijn doorgevoerd, alsook met de productiviteit van onze werknemers en met de loonsubsidies die de werkgevers niet in hun kostberekening opnemen, komen we aan een loonkostenhandicap die maximaal 4,60 procent bedraagt. In een aantal sectoren liggen onze lonen zelfs lager dan in onze buurlanden. De onjuiste cijfers van de bedrijven maakt de discussie natuurlijk heel moeilijk." Het ACV vindt dat er desondanks toch iets moet gedaan worden om de minieme kloof te dichten. "We pleiten in dat geval niet voor een lineaire, algemene lastenverlaging", aldus Vranken. "Studies wijzen uit dat maatregelen richting de laagste lonen het meeste effect hebben." Die maatregelen zullen echter geld kosten, beseft het ACV. "En dat moet gecompenseerd worden met inkomsten. Wij stellen een efficiëntere belasting op vermogens voor. Qua belasting op kapitaal is België een belastingparadijs. Beter daar het geld halen dan arbeid te belasten." (Belga)

"De werkgevers blijven zeggen dat de loonkloof met het buitenland minstens 16 procent bedraagt, en dat deze 'Grand Canyon' nefast is voor ons concurrentievermogen", zegt Jean Vranken, voorzitter van ACV-Limburg. "Wel nu, als we rekening houden met de loonlastenverlagingen die al zijn doorgevoerd, alsook met de productiviteit van onze werknemers en met de loonsubsidies die de werkgevers niet in hun kostberekening opnemen, komen we aan een loonkostenhandicap die maximaal 4,60 procent bedraagt. In een aantal sectoren liggen onze lonen zelfs lager dan in onze buurlanden. De onjuiste cijfers van de bedrijven maakt de discussie natuurlijk heel moeilijk." Het ACV vindt dat er desondanks toch iets moet gedaan worden om de minieme kloof te dichten. "We pleiten in dat geval niet voor een lineaire, algemene lastenverlaging", aldus Vranken. "Studies wijzen uit dat maatregelen richting de laagste lonen het meeste effect hebben." Die maatregelen zullen echter geld kosten, beseft het ACV. "En dat moet gecompenseerd worden met inkomsten. Wij stellen een efficiëntere belasting op vermogens voor. Qua belasting op kapitaal is België een belastingparadijs. Beter daar het geld halen dan arbeid te belasten." (Belga)