Het interprofessioneel overleg legt traditioneel de loonevolutie in de privésector voor de volgende twee jaar vast. Maar door de regeringsbeslissing, in het kader van het begrotingsakkoord, om de lonen te bevriezen (los van indexering en baremaverhoging) kwam het IPA onder druk. Vooral de socialistische vakbond wilde meer marge. Het ACV kiest echter voor de weg van het overleg. De vakbond ziet nog een aantal kwesties die dringend onderhandeld moeten worden, zoals een verbetering van de minimumlonen, een afschaffing van de laagste barema's voor jongeren, het vrijwaren van de werkloosheidsstelsels met bedrijfstoeslag, investeringen in opleiding en innovatie, en een verbetering van de kwaliteit van loopbanen. "Het overleg moet ook, op vraag van de regering, aangeven hoe de lastenverlagingen een maximaal werkgelegenheidseffect realiseren", zegt de christelijke vakbond. Daarnaast is er nog de kwestie rond het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden, waarover het ACV wil onderhandelen. De vakbond herhaalde dinsdag wel zijn kritiek op de begroting. "De regeringsbeslissingen bevatten veel onevenwichten", luidde het, bijvoorbeeld het feit dat vermogens niet extra moeten bijdragen of dat tijdelijk werklozen hun uitkering zien dalen als ze geen opleiding kunnen volgen. "We willen deze onevenwichten dringend met de regering bespreken." Ook de beslissing om de indexkorf te hervormen, moet volgens de christelijke vakbond een zaak van de sociale partners blijven. "We zullen niet toelaten dat de regering daarop eenzijdig ingrijpt", waarschuwt het ACV. (JDH)

Het interprofessioneel overleg legt traditioneel de loonevolutie in de privésector voor de volgende twee jaar vast. Maar door de regeringsbeslissing, in het kader van het begrotingsakkoord, om de lonen te bevriezen (los van indexering en baremaverhoging) kwam het IPA onder druk. Vooral de socialistische vakbond wilde meer marge. Het ACV kiest echter voor de weg van het overleg. De vakbond ziet nog een aantal kwesties die dringend onderhandeld moeten worden, zoals een verbetering van de minimumlonen, een afschaffing van de laagste barema's voor jongeren, het vrijwaren van de werkloosheidsstelsels met bedrijfstoeslag, investeringen in opleiding en innovatie, en een verbetering van de kwaliteit van loopbanen. "Het overleg moet ook, op vraag van de regering, aangeven hoe de lastenverlagingen een maximaal werkgelegenheidseffect realiseren", zegt de christelijke vakbond. Daarnaast is er nog de kwestie rond het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden, waarover het ACV wil onderhandelen. De vakbond herhaalde dinsdag wel zijn kritiek op de begroting. "De regeringsbeslissingen bevatten veel onevenwichten", luidde het, bijvoorbeeld het feit dat vermogens niet extra moeten bijdragen of dat tijdelijk werklozen hun uitkering zien dalen als ze geen opleiding kunnen volgen. "We willen deze onevenwichten dringend met de regering bespreken." Ook de beslissing om de indexkorf te hervormen, moet volgens de christelijke vakbond een zaak van de sociale partners blijven. "We zullen niet toelaten dat de regering daarop eenzijdig ingrijpt", waarschuwt het ACV. (JDH)