"De gouverneur heeft het over vertrouwen als belangrijkste onderdeel voor het economisch herstel. De index op de helling zetten zal het vertrouwen van consumenten niet herstellen. Integendeel", aldus de ACV-voorzitter. ACV vindt ook dat de loonhandicap veel lager is dan de Nationale Bank laat uitschijnen. De NBB heeft het over een loonkloof sinds 1996 van 13 pct, rekening houdend met de minder snel stijgende arbeidsproductiviteit. De vakbond verwijst naar OESO-cijfers die stellen dat de loonkost per eenheid product slechts 2,5 pct hoger ligt dan de buurlanden. (WDM)

"De gouverneur heeft het over vertrouwen als belangrijkste onderdeel voor het economisch herstel. De index op de helling zetten zal het vertrouwen van consumenten niet herstellen. Integendeel", aldus de ACV-voorzitter. ACV vindt ook dat de loonhandicap veel lager is dan de Nationale Bank laat uitschijnen. De NBB heeft het over een loonkloof sinds 1996 van 13 pct, rekening houdend met de minder snel stijgende arbeidsproductiviteit. De vakbond verwijst naar OESO-cijfers die stellen dat de loonkost per eenheid product slechts 2,5 pct hoger ligt dan de buurlanden. (WDM)