"De staatssecretaris heeft de lont uit het kruitvat gehaald en kiest integraal voor sociaal overleg. Hij verklaart dat het helemaal niet de bedoeling was om met dit dossier een soort besparingsoperatie te organiseren en zegt bereid te zijn het dossier te herbekijken", aldus Hamelinck. Ook de stiptheidsacties die de douaniers aankondigden in de havens en luchthavens op 4 oktober, worden volgens de vakbondsman opgeschort. Momenteel bestaan er voor de federale ambtenaren 29 verschillende soorten premies en toelagen voor overuren, nachtwerk en weekendwerk, afhankelijk van de administratie waar iemand werkt. Bogaert wou voor al die "speciale" uren één vergoedingssysteem. De vakbonden en staatssecretaris hebben afgesproken de kwestie rustig te herbekijken in een werkgroep en te heronderhandelen. (VIRGINIE LEFOUR)

"De staatssecretaris heeft de lont uit het kruitvat gehaald en kiest integraal voor sociaal overleg. Hij verklaart dat het helemaal niet de bedoeling was om met dit dossier een soort besparingsoperatie te organiseren en zegt bereid te zijn het dossier te herbekijken", aldus Hamelinck. Ook de stiptheidsacties die de douaniers aankondigden in de havens en luchthavens op 4 oktober, worden volgens de vakbondsman opgeschort. Momenteel bestaan er voor de federale ambtenaren 29 verschillende soorten premies en toelagen voor overuren, nachtwerk en weekendwerk, afhankelijk van de administratie waar iemand werkt. Bogaert wou voor al die "speciale" uren één vergoedingssysteem. De vakbonden en staatssecretaris hebben afgesproken de kwestie rustig te herbekijken in een werkgroep en te heronderhandelen. (VIRGINIE LEFOUR)