De piloten bij Brussels Airlines dienden een stakingsaanzegging in omdat ze menen dat de directie zich niet houdt aan afgesproken punten uit het vorig jaar afgesloten besparingsplan, waarmee de directie het bedrijf weer winstgevend wil maken. De vakbonden willen dat acht piloten ouder dan 58 jaar die eind dit jaar op pensioen moeten, aan de slag kunnen blijven. Gustin wil daar niet op ingaan. "Die mensen hebben al drie jaar lang recht op een volwaardig pensioen, niet op brugpensioen. Er is dus een oplossing voor hen, aangeleverd door de staat. Hen opnieuw aanwerven zou de carrière van 600 andere, jongere, piloten blokkeren. Aan die jongeren, die we een jaar geleden gedwongen hebben om deeltijds te werken, vragen we nu een jaar vroeger dan voorzien opnieuw voltijds aan de slag te gaan". Tweede discussiepunt is dat van de overuren. Ondanks het deeltijds werken mochten de piloten hun verlofdagen houden. De directie vraagt nu wel om die verlofdagen voor een deel in het eerste kwartaal van volgend jaar op te nemen. Gustin waarschuwt de piloten voor de mogelijke gevolgen van de acties. "Dit kan een impact hebben op de resultaten en op het vertrouwen van de aandeelhouder (Lufthansa, nvdr). Maar ik sta open voor dialoog". (Belga)

De piloten bij Brussels Airlines dienden een stakingsaanzegging in omdat ze menen dat de directie zich niet houdt aan afgesproken punten uit het vorig jaar afgesloten besparingsplan, waarmee de directie het bedrijf weer winstgevend wil maken. De vakbonden willen dat acht piloten ouder dan 58 jaar die eind dit jaar op pensioen moeten, aan de slag kunnen blijven. Gustin wil daar niet op ingaan. "Die mensen hebben al drie jaar lang recht op een volwaardig pensioen, niet op brugpensioen. Er is dus een oplossing voor hen, aangeleverd door de staat. Hen opnieuw aanwerven zou de carrière van 600 andere, jongere, piloten blokkeren. Aan die jongeren, die we een jaar geleden gedwongen hebben om deeltijds te werken, vragen we nu een jaar vroeger dan voorzien opnieuw voltijds aan de slag te gaan". Tweede discussiepunt is dat van de overuren. Ondanks het deeltijds werken mochten de piloten hun verlofdagen houden. De directie vraagt nu wel om die verlofdagen voor een deel in het eerste kwartaal van volgend jaar op te nemen. Gustin waarschuwt de piloten voor de mogelijke gevolgen van de acties. "Dit kan een impact hebben op de resultaten en op het vertrouwen van de aandeelhouder (Lufthansa, nvdr). Maar ik sta open voor dialoog". (Belga)