Het aantal jonge bruggepensioneerden bedroeg in het tweede trimester van dit jaar 772. Dat is bijna een halvering tegenover dezelfde periode vorig jaar en slechts een tiende van het aantal in 2004. Toen waren er nog meer dan 7.300 voltijds bruggepensioneerden in die leeftijdscategorie. Bij de 55-59-jarigen waren er in het tweede trimester 30.059 die gebruikmaakten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag. In 2012 waren het er nog 32.622 en in 2004 42.488. Enkel in de leeftijdscategorie boven de zestig jaar ligt het aantal bruggepensioneerden hoger dan tien jaar geleden. Hun aantal daalt echter wel al zeven kwartalen op rij. Het zijn er nu 80.943, tegen 59.970 in 2004. De sterke stijging voor die subgroep is bijna volledig te verklaren door het feit dat de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen werd opgetrokken, van 60 tot 65 jaar. De RVA merkt nog op dat deze evolutie ook wordt beïnvloed met een sterke toename van de beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 50 tot en met 64 jaar (+47,8 pct tegenover 2004). (Belga)

Het aantal jonge bruggepensioneerden bedroeg in het tweede trimester van dit jaar 772. Dat is bijna een halvering tegenover dezelfde periode vorig jaar en slechts een tiende van het aantal in 2004. Toen waren er nog meer dan 7.300 voltijds bruggepensioneerden in die leeftijdscategorie. Bij de 55-59-jarigen waren er in het tweede trimester 30.059 die gebruikmaakten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag. In 2012 waren het er nog 32.622 en in 2004 42.488. Enkel in de leeftijdscategorie boven de zestig jaar ligt het aantal bruggepensioneerden hoger dan tien jaar geleden. Hun aantal daalt echter wel al zeven kwartalen op rij. Het zijn er nu 80.943, tegen 59.970 in 2004. De sterke stijging voor die subgroep is bijna volledig te verklaren door het feit dat de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen werd opgetrokken, van 60 tot 65 jaar. De RVA merkt nog op dat deze evolutie ook wordt beïnvloed met een sterke toename van de beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 50 tot en met 64 jaar (+47,8 pct tegenover 2004). (Belga)