Eind vorig jaar waren er in België 1,03 miljoen bedrijfsvoertuigen ingeschreven, een stijging met 1,7 procent ten opzichte van 2012. De stijging ligt volgens de FOD in lijn met de evolutie de voorbije jaren en is vooral te wijten aan de toename van het aantal bestelwagens (+2,0 procent in 2013 ten opzichte van een jaar eerder), het aantal opleggertrekkers (+2,2 procent) en het aantal aanhangwagens (+2,4 procent). De opleggers kennen een lichtere stijging (+0,7 procent) en voor de vrachtwagens is er een lichte daling van -1,0 procent. Het aantal bussen en autocars stijgt in 2013 licht met 1,3 procent. Opvallend bij de bestelwagens is dat het aandeel lpg-voertuigen verder afneemt, terwijl er een sterke stijging is van het aantal elektrische voertuigen (+30 procent in 2013), al blijft het aantal elektrische bestelwagens in absolute aantallen nog zeer beperkt met 430 voertuigen in 2013. (Belga)

Eind vorig jaar waren er in België 1,03 miljoen bedrijfsvoertuigen ingeschreven, een stijging met 1,7 procent ten opzichte van 2012. De stijging ligt volgens de FOD in lijn met de evolutie de voorbije jaren en is vooral te wijten aan de toename van het aantal bestelwagens (+2,0 procent in 2013 ten opzichte van een jaar eerder), het aantal opleggertrekkers (+2,2 procent) en het aantal aanhangwagens (+2,4 procent). De opleggers kennen een lichtere stijging (+0,7 procent) en voor de vrachtwagens is er een lichte daling van -1,0 procent. Het aantal bussen en autocars stijgt in 2013 licht met 1,3 procent. Opvallend bij de bestelwagens is dat het aandeel lpg-voertuigen verder afneemt, terwijl er een sterke stijging is van het aantal elektrische voertuigen (+30 procent in 2013), al blijft het aantal elektrische bestelwagens in absolute aantallen nog zeer beperkt met 430 voertuigen in 2013. (Belga)