Het kunstenaarsstatuut dat in 2003 werd ingesteld, bevatte een reeks regels die voor de kunstenaar de mogelijkheid boden om sociale rechten op te bouwen. Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx kondigde eerder al aan dat er aanpassingen zullen worden aangebracht aan dat sociaal statuut. De voorstellen werden maandag met organisaties uit de kunstensector besproken op de kabinetten van de bevoegde ministers Onkelinx en Monica De Coninck (Werk). "De voorstellen die momenteel voorliggen betekenen een verbetering, in vergelijking met wat we tot nu toe hebben gekend", zo benadrukt Mark Swysen van NICC. "Maar het werk is nog niet af, dit is de eerste stap in een proces dat nog verder zal moeten gaan." Een van de pijnpunten was volgens het NICC dat de regeling vooral op maat was geschreven van de podiumkunsten. Zo konden de kunstenaars die in die sector als werknemer aan de slag waren, genieten van bepaalde voordeelregels bij de werkloosheidsregeling. Kunstenaars in andere sectoren, zoals de beeldende kunst, zullen daar nu ook toegang toe krijgen. "Wij juichen dat toe", klinkt het bij het NICC. "Dit was de meest flagrante absurditeit bij de werkloosheidsregels voor kunstenaars." Een andere wijziging houdt dan weer een striktere controle in, om te vermijden dat niet-kunstenaars misbruik maken van het voordeelregime. De bedoeling is om de wetteksten nog voor de kerstvakantie te laten goedkeuren door het parlement, waardoor de wijzigingen vanaf 1 januari van kracht worden. (Belga)

Het kunstenaarsstatuut dat in 2003 werd ingesteld, bevatte een reeks regels die voor de kunstenaar de mogelijkheid boden om sociale rechten op te bouwen. Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx kondigde eerder al aan dat er aanpassingen zullen worden aangebracht aan dat sociaal statuut. De voorstellen werden maandag met organisaties uit de kunstensector besproken op de kabinetten van de bevoegde ministers Onkelinx en Monica De Coninck (Werk). "De voorstellen die momenteel voorliggen betekenen een verbetering, in vergelijking met wat we tot nu toe hebben gekend", zo benadrukt Mark Swysen van NICC. "Maar het werk is nog niet af, dit is de eerste stap in een proces dat nog verder zal moeten gaan." Een van de pijnpunten was volgens het NICC dat de regeling vooral op maat was geschreven van de podiumkunsten. Zo konden de kunstenaars die in die sector als werknemer aan de slag waren, genieten van bepaalde voordeelregels bij de werkloosheidsregeling. Kunstenaars in andere sectoren, zoals de beeldende kunst, zullen daar nu ook toegang toe krijgen. "Wij juichen dat toe", klinkt het bij het NICC. "Dit was de meest flagrante absurditeit bij de werkloosheidsregels voor kunstenaars." Een andere wijziging houdt dan weer een striktere controle in, om te vermijden dat niet-kunstenaars misbruik maken van het voordeelregime. De bedoeling is om de wetteksten nog voor de kerstvakantie te laten goedkeuren door het parlement, waardoor de wijzigingen vanaf 1 januari van kracht worden. (Belga)