Het afdekken van een portefeuille

In dit voorbeeld gaan we uit van een goed gespreide Belgische aandelenportefeuille van 25.000 euro welke het koersverloop volgt van de BEL20 Index (de 'BEL20'). Om het risico van koersdalingen in een deze aandelenportefeuille af te dekken kan gebruik worden gemaakt van Turbo's Short op de BEL20. Deze Turbo Short zal namelijk in waarde stijgen wanneer de koers van de BEL20 daalt.

Stel dat de BEL20 op 2.150 punten noteert. Om mogelijk koersrisico in uw aandelenportefeuille af te dekken dient u allereerst vast te stellen hoeveel Turbo's u nodig heeft:

Aantal Turbo's= (Af te dekken bedrag / niveau van de onderliggende) x ratio

= (25.000 / 2.150) x 100

= 1.163 (afronding naar boven)

Het bedrag dat u moet investeren om uw positie af te dekken, is te berekenen door het aantal benodigde Turbo's te vermenigvuldigen met de waarde van de door u geselecteerde Turbo. Stel dat er in dit geval gebruik wordt gemaakt van een ABN BEL20 TS 2.880. Deze Turbo heeft een financieringsniveau van 2.975 en een ratio van 100. De waarde van de Turbo is in dit geval 8,25 euro [(= 2.975 - 2.150) / 100]. De benodigde investering bedraagt in dit geval: 1.163 x 8,25 = 9.594,75 euro.

Uw totale portefeuille zal er dan als volgt uit komen te zien

Waarde aandelenportefeuilleEUR 25.000Waarde TurbopositieEUR 9.594,75TotaalEUR 34.594,75 Stel nu dat de BEL20 daalt met 10% van 2.150 naar 1.935. De waarde van uw aandelenportefeuille zal dan met 10% (2.500 euro) afnemen. Tegelijkertijd zal de waarde van uw Turbo Short toenemen naar 10,40 euro [= (2.975 - 1.935) / 100], waardoor de totale waarde van uw portefeuille grotendeels ongewijzigd blijft:

Waarde aandelenportefeuille

EUR 22.500 (=25000 - 10%)

Waarde Turbopositie

EUR 12.095,20 (=1.163 Turbo's x 10,40)

Totaal

EUR 34.595,20 -> afwijking 0,45 euro door afronding

Maar wat als de Index met 10% stijgt van 2.150 naar 2.365? Hoewel uw aandelenportefeuille in dat geval met 10% (2.500 euro) zal toenemen, zal deze stijging teniet worden gedaan door de waardedaling in uw Turbopositie:

Waarde aandelenportefeuille

EUR 27.500 (=25.000 +10%)

Waarde Turbopositie

EUR 1.203,80 (=926 Turbo's x 1,30)

Totaal

EUR 28.703,80 -> afwijking 0,20 euro door afronding

Let wel, uw koersrisico is enkel afgedekt tot het punt dat het stop loss-niveau wordt bereikt. Ook dient u rekening te houden dat u met eventuele wijzigingen in de door u afgedekte positie ook uw Turbopositie dient aan te passen. Daarnaast willen wij u erop wijzen datfinancieringskosten of -opbrengsten van invloed kunnen zijn op de totale waarde van de portefeuille.

Voor vragen over dit artikel of andere Turbo-gerelateerde vragen, kunt u telefonisch contact opnemen met ABN AMRO Markets op +31 20 383 6094 of naar markets@be.abnamro.com per e-mail.

Turbo's zijn risicovolle beleggingsproducten en daardoor alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers met een hoog niveau van risicoacceptatie. Door de ingebouwde hefboom kunnen Turbo's procentueel gezien sterk in waarde dalen. Het stop loss-niveau zorgt er echter voor dat u nooit meer dan uw inleg kunt verliezen. Alvorens in Turbo's te beleggen is het van belang dat u de kenmerken en risico's van dit product volledig begrijpt. Op basis van uw kennis, ervaring en risicoprofiel dient u zorgvuldig af te wegen of Turbo's voor u geschikt zijn. Lees voor aankoop de algemene brochure, het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. Deze documenten en de meest actuele informatie vindt u op www.abnamromarkets.nl/turbo.

* De naam TURBO® wordt gebruikt in licentie van de rechthebbende van de geregistreerde handelsnaam.

Let op, de voorbeeldberekeningen zijn gebaseerd op aannames en zijn ter illustratie opgenomen. Deze voorbeelden zijn niet representatief voor toekomstige resultaten of rendementen en hieraan kunnen geen rechter worden ontleend. In de voorbeelden is geen rekening gehouden met transactiekosten, financieringskosten en het verschil tussen de bied- en laatprijs.

Let op, het aantal benodigde Turbo's is onafhankelijk van het gekozen stop loss-niveau van uw Turbo. Het stop loss-niveau is echter wel van invloed op uw stop loss-risico en de benodigde investering.

Lees voor meer informatie over de waardeberekening van de ABN AMRO Turbo de algemene brochure ABN AMRO Turbo's

Het afdekken van een portefeuilleIn dit voorbeeld gaan we uit van een goed gespreide Belgische aandelenportefeuille van 25.000 euro welke het koersverloop volgt van de BEL20 Index (de 'BEL20'). Om het risico van koersdalingen in een deze aandelenportefeuille af te dekken kan gebruik worden gemaakt van Turbo's Short op de BEL20. Deze Turbo Short zal namelijk in waarde stijgen wanneer de koers van de BEL20 daalt.Stel dat de BEL20 op 2.150 punten noteert. Om mogelijk koersrisico in uw aandelenportefeuille af te dekken dient u allereerst vast te stellen hoeveel Turbo's u nodig heeft:Aantal Turbo's= (Af te dekken bedrag / niveau van de onderliggende) x ratio= (25.000 / 2.150) x 100= 1.163 (afronding naar boven)Het bedrag dat u moet investeren om uw positie af te dekken, is te berekenen door het aantal benodigde Turbo's te vermenigvuldigen met de waarde van de door u geselecteerde Turbo. Stel dat er in dit geval gebruik wordt gemaakt van een ABN BEL20 TS 2.880. Deze Turbo heeft een financieringsniveau van 2.975 en een ratio van 100. De waarde van de Turbo is in dit geval 8,25 euro [(= 2.975 - 2.150) / 100]. De benodigde investering bedraagt in dit geval: 1.163 x 8,25 = 9.594,75 euro.Uw totale portefeuille zal er dan als volgt uit komen te zienWaarde aandelenportefeuilleEUR 25.000Waarde TurbopositieEUR 9.594,75TotaalEUR 34.594,75 Stel nu dat de BEL20 daalt met 10% van 2.150 naar 1.935. De waarde van uw aandelenportefeuille zal dan met 10% (2.500 euro) afnemen. Tegelijkertijd zal de waarde van uw Turbo Short toenemen naar 10,40 euro [= (2.975 - 1.935) / 100], waardoor de totale waarde van uw portefeuille grotendeels ongewijzigd blijft: Waarde aandelenportefeuilleEUR 22.500 (=25000 - 10%)Waarde TurbopositieEUR 12.095,20 (=1.163 Turbo's x 10,40)TotaalEUR 34.595,20 -> afwijking 0,45 euro door afrondingMaar wat als de Index met 10% stijgt van 2.150 naar 2.365? Hoewel uw aandelenportefeuille in dat geval met 10% (2.500 euro) zal toenemen, zal deze stijging teniet worden gedaan door de waardedaling in uw Turbopositie: Waarde aandelenportefeuilleEUR 27.500 (=25.000 +10%)Waarde TurbopositieEUR 1.203,80 (=926 Turbo's x 1,30)TotaalEUR 28.703,80 -> afwijking 0,20 euro door afronding Let wel, uw koersrisico is enkel afgedekt tot het punt dat het stop loss-niveau wordt bereikt. Ook dient u rekening te houden dat u met eventuele wijzigingen in de door u afgedekte positie ook uw Turbopositie dient aan te passen. Daarnaast willen wij u erop wijzen datfinancieringskosten of -opbrengsten van invloed kunnen zijn op de totale waarde van de portefeuille. Voor vragen over dit artikel of andere Turbo-gerelateerde vragen, kunt u telefonisch contact opnemen met ABN AMRO Markets op +31 20 383 6094 of naar markets@be.abnamro.com per e-mail. Turbo's zijn risicovolle beleggingsproducten en daardoor alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers met een hoog niveau van risicoacceptatie. Door de ingebouwde hefboom kunnen Turbo's procentueel gezien sterk in waarde dalen. Het stop loss-niveau zorgt er echter voor dat u nooit meer dan uw inleg kunt verliezen. Alvorens in Turbo's te beleggen is het van belang dat u de kenmerken en risico's van dit product volledig begrijpt. Op basis van uw kennis, ervaring en risicoprofiel dient u zorgvuldig af te wegen of Turbo's voor u geschikt zijn. Lees voor aankoop de algemene brochure, het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. Deze documenten en de meest actuele informatie vindt u op www.abnamromarkets.nl/turbo.* De naam TURBO® wordt gebruikt in licentie van de rechthebbende van de geregistreerde handelsnaam.Let op, de voorbeeldberekeningen zijn gebaseerd op aannames en zijn ter illustratie opgenomen. Deze voorbeelden zijn niet representatief voor toekomstige resultaten of rendementen en hieraan kunnen geen rechter worden ontleend. In de voorbeelden is geen rekening gehouden met transactiekosten, financieringskosten en het verschil tussen de bied- en laatprijs.Let op, het aantal benodigde Turbo's is onafhankelijk van het gekozen stop loss-niveau van uw Turbo. Het stop loss-niveau is echter wel van invloed op uw stop loss-risico en de benodigde investering.Lees voor meer informatie over de waardeberekening van de ABN AMRO Turbo de algemene brochure ABN AMRO Turbo's