Service Temporarily Unavailable

We're very sorry, but the page could not be loaded properly. This should be fixed very soon, and we apologize for any inconvenience.

503 : Service Unavailable

Uit het magazine

Familiale ondernemers wagen hun kans in verkiezingen van 26 mei: 'Warme oproep voor meer familiale ondernemers in de politiek'

Wouter Temmerman

Op zondag 26 mei trekken we naar de stembus. Familiale ondernemers met een politiek mandaat zijn eerder uitzondering dan regel. Politiek blijkt moeilijk te verzoenen met het ondernemerschap. Vier familiale ondernemers getuigen waarom ze meedingen naar de gunst van de kiezers. "Een land moet in belangrijke mate als een onderneming worden geleid."

In beeld