De Tijd kon en­ke­le weken ge­le­den de hand leg­gen op 3.137 ge­hei­me re­ke­ning­be­stan­den van 2.450 rijke Bel­gen bij HSBC (Pri­va­te Bank) in Zwit­ser­land. Bij die 2.450 Bel­gen bevinden zich naast zowat alle top­dia­man­tairs (70 procent van de lijst) onder an­de­ren ook ex-prof­voet­bal­lers, ad­vo­ca­ten, no­ta­ris­sen, genees­he­ren, be­drijfs­lei­ders, adel en zelfs een mi­nis­ter van staat. De bank­ge­ge­vens zijn zowat vijf jaar ge­le­den ge­sto­len door een ex-me­de­wer­ker van de bank. De HSBC-be­stan­den tonen volgens De Tijd liefst 369 off­sho­re­be­drij­ven in han­den van 193 klei­ne­re en grote Ant­werp­se dia­mant­fa­mi­lies. In de sta­tu­ten of jaar­re­ke­nin­gen van hun Ant­werp­se dia­mant­be­drij­ven, die tien­tal­len tot hon­der­den mil­joen euro's omzet draai­en, vind je geen let­ter over de 369 off­sho­re­be­drij­ven. De mees­te zijn ge­ves­tigd in 17 no­toi­re be­las­ting­pa­ra­dij­zen, zoals de Brit­se Maag­den­ei­lan­den (149), Pa­na­ma (62), Zwit­ser­land (53), Sey­chel­len (29), Liech­ten­stein (27), Ba­ha­ma's (11), Mau­ri­ti­us (7), Hong Kong (6), Kaai­man­ei­lan­den (5), Dubai (3) en ook Singapo­re (3). "Niet al­leen de top­dia­man­tairs hiel­den Zwit­ser­se bank­re­ke­nin­gen ver­bor­gen. Ook per­so­neels­le­den, slij­pers en zelfs se­cre­ta­res­ses van dia­man­tairs volg­den de­zelf­de be­las­ting­rou­te. We bot­sten zelfs op een ma­na­ger bij de Ant­werp­se Dia­mant­bank (ADB), ei­gen­dom van KBC, die ook een half mil­joen euro par­keer­de in Zwit­ser­land", aldus de krant. (Belga)

De Tijd kon en­ke­le weken ge­le­den de hand leg­gen op 3.137 ge­hei­me re­ke­ning­be­stan­den van 2.450 rijke Bel­gen bij HSBC (Pri­va­te Bank) in Zwit­ser­land. Bij die 2.450 Bel­gen bevinden zich naast zowat alle top­dia­man­tairs (70 procent van de lijst) onder an­de­ren ook ex-prof­voet­bal­lers, ad­vo­ca­ten, no­ta­ris­sen, genees­he­ren, be­drijfs­lei­ders, adel en zelfs een mi­nis­ter van staat. De bank­ge­ge­vens zijn zowat vijf jaar ge­le­den ge­sto­len door een ex-me­de­wer­ker van de bank. De HSBC-be­stan­den tonen volgens De Tijd liefst 369 off­sho­re­be­drij­ven in han­den van 193 klei­ne­re en grote Ant­werp­se dia­mant­fa­mi­lies. In de sta­tu­ten of jaar­re­ke­nin­gen van hun Ant­werp­se dia­mant­be­drij­ven, die tien­tal­len tot hon­der­den mil­joen euro's omzet draai­en, vind je geen let­ter over de 369 off­sho­re­be­drij­ven. De mees­te zijn ge­ves­tigd in 17 no­toi­re be­las­ting­pa­ra­dij­zen, zoals de Brit­se Maag­den­ei­lan­den (149), Pa­na­ma (62), Zwit­ser­land (53), Sey­chel­len (29), Liech­ten­stein (27), Ba­ha­ma's (11), Mau­ri­ti­us (7), Hong Kong (6), Kaai­man­ei­lan­den (5), Dubai (3) en ook Singapo­re (3). "Niet al­leen de top­dia­man­tairs hiel­den Zwit­ser­se bank­re­ke­nin­gen ver­bor­gen. Ook per­so­neels­le­den, slij­pers en zelfs se­cre­ta­res­ses van dia­man­tairs volg­den de­zelf­de be­las­ting­rou­te. We bot­sten zelfs op een ma­na­ger bij de Ant­werp­se Dia­mant­bank (ADB), ei­gen­dom van KBC, die ook een half mil­joen euro par­keer­de in Zwit­ser­land", aldus de krant. (Belga)