De voedingsindustrie in ons land doet het op vlak van export en werkgelegenheid 5,1 pct beter dan vorig jaar, maar de omzet op de Belgische markt is met 1,6 pct gedaald. De hoge loon- en energiekosten zetten de groei van de sector onder druk volgens de federatie. FEVIA wil dat de federale overheid maatregelen neemt om een nog grotere terugval te vermijden. "De goede exportcijfers en de uiteindelijk positieve handelsbalans zijn niet vol te houden als er geen structurele maatregelen worden genomen om de loonlasten en energieprijzen in België te verminderen", zegt voorzitter Bernard Deryckere. "Die maatregelen moeten er snel komen als we de toekomstperspectieven voor de Belgische industrie willen veiligstellen." De terugval van de groei in 2012 en de daling van het binnenlands verbruik zijn aanwijzingen dat 2013 moeilijk wordt voor de voedingsindustrie. FEVIA benadrukt dat een nog grotere focus op de uitvoer van voeding noodzakelijk is. Momenteel wordt 52 pct van de verkoop buiten België georganiseerd. Nederland stoot Frankrijk voor het eerst van de troon als belangrijkste uitvoermarkt voor Belgische voedingswaren. Ook de uitvoer naar nieuwe EU-lidstaten en BRIC-landen stijgt. De werkgelegenheid in de voedingsindustrie is gestegen met 1,6 pct tot 89.372 banen. (Belga)

De voedingsindustrie in ons land doet het op vlak van export en werkgelegenheid 5,1 pct beter dan vorig jaar, maar de omzet op de Belgische markt is met 1,6 pct gedaald. De hoge loon- en energiekosten zetten de groei van de sector onder druk volgens de federatie. FEVIA wil dat de federale overheid maatregelen neemt om een nog grotere terugval te vermijden. "De goede exportcijfers en de uiteindelijk positieve handelsbalans zijn niet vol te houden als er geen structurele maatregelen worden genomen om de loonlasten en energieprijzen in België te verminderen", zegt voorzitter Bernard Deryckere. "Die maatregelen moeten er snel komen als we de toekomstperspectieven voor de Belgische industrie willen veiligstellen." De terugval van de groei in 2012 en de daling van het binnenlands verbruik zijn aanwijzingen dat 2013 moeilijk wordt voor de voedingsindustrie. FEVIA benadrukt dat een nog grotere focus op de uitvoer van voeding noodzakelijk is. Momenteel wordt 52 pct van de verkoop buiten België georganiseerd. Nederland stoot Frankrijk voor het eerst van de troon als belangrijkste uitvoermarkt voor Belgische voedingswaren. Ook de uitvoer naar nieuwe EU-lidstaten en BRIC-landen stijgt. De werkgelegenheid in de voedingsindustrie is gestegen met 1,6 pct tot 89.372 banen. (Belga)