Eerder dit jaar keurde de Kamer al de uitbreiding van het rouwverlof van 3 naar 10 dagen goed. De Vlaamse regering trekt die uitbreiding nu ook door naar de Vlaamse ambtenaren en het onderwijspersoneel. Momenteel hebben die ambtenaren en het onderwijspersoneel recht op 4 dagen rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind.

Maar dat is niet voldoende om praktische zaken zoals de begrafenis te regelen, laat staan om het verlies te verwerken. Daardoor nemen nabestaanden nu vaak extra (ziekte)verlof op. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Onderwijs Ben Weyts breiden het rouwverlof voor de personeelsleden van lokale overheden en de Vlaamse overheid en het onderwijs nu uit naar 10 werkdagen voor wie zijn kind, pleegkind of partner verliest.

De nieuwe regeling biedt niet enkel meer rouwdagen, maar voorziet ook in meer flexibiliteit. De eerste drie dagen zijn namelijk op te nemen tussen het overlijden en de begrafenis, maar de overige zeven dagen zijn vrij te kiezen in het jaar na het overlijden. Daarnaast zullen de personeelsleden die hun pleegouder verliezen, voor het eerst recht krijgen op 4 werkdagen rouwverlof zoals het geval is bij het verliezen van een biologische ouder.

'Afscheid nemen is zwaar. Deze uitbreiding van het rouwverlof kan die pijn niet wegnemen, maar zorgt er wel voor dat nabestaanden meer tijd krijgen om op adem te komen', zeggen ministers Somers en Weyts.

Eerder dit jaar keurde de Kamer al de uitbreiding van het rouwverlof van 3 naar 10 dagen goed. De Vlaamse regering trekt die uitbreiding nu ook door naar de Vlaamse ambtenaren en het onderwijspersoneel. Momenteel hebben die ambtenaren en het onderwijspersoneel recht op 4 dagen rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind. Maar dat is niet voldoende om praktische zaken zoals de begrafenis te regelen, laat staan om het verlies te verwerken. Daardoor nemen nabestaanden nu vaak extra (ziekte)verlof op. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Onderwijs Ben Weyts breiden het rouwverlof voor de personeelsleden van lokale overheden en de Vlaamse overheid en het onderwijs nu uit naar 10 werkdagen voor wie zijn kind, pleegkind of partner verliest. De nieuwe regeling biedt niet enkel meer rouwdagen, maar voorziet ook in meer flexibiliteit. De eerste drie dagen zijn namelijk op te nemen tussen het overlijden en de begrafenis, maar de overige zeven dagen zijn vrij te kiezen in het jaar na het overlijden. Daarnaast zullen de personeelsleden die hun pleegouder verliezen, voor het eerst recht krijgen op 4 werkdagen rouwverlof zoals het geval is bij het verliezen van een biologische ouder. 'Afscheid nemen is zwaar. Deze uitbreiding van het rouwverlof kan die pijn niet wegnemen, maar zorgt er wel voor dat nabestaanden meer tijd krijgen om op adem te komen', zeggen ministers Somers en Weyts.