Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wil de artsenquota herzien in het voordeel van de Franstaligen. Valerie Van Peel (N-VA) is ronduit verontwaardigd over het voorstel dat op tafel ligt. "Dat dossier sleept al achttien jaar aan. We begrijpen dat minister De Block met een oplossing moet komen, maar dit voorstel institutionaliseert wanbeleid."
...

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wil de artsenquota herzien in het voordeel van de Franstaligen. Valerie Van Peel (N-VA) is ronduit verontwaardigd over het voorstel dat op tafel ligt. "Dat dossier sleept al achttien jaar aan. We begrijpen dat minister De Block met een oplossing moet komen, maar dit voorstel institutionaliseert wanbeleid."Valerie Van Peel:"Dat dossier heeft inderdaad een geschiedenis. In de jaren negentig besliste de federale regering een contingentering in te voeren om het overtal aan artsen en studenten geneeskunde te bestrijden. Die beslissing moest helpen in de strijd tegen de overconsumptie die daar een gevolg van was. Bovendien was het een hefboom om de kwaliteit van de opleiding te garanderen. "Vlaanderen heeft onmiddellijk een ingangsexamen ingevoerd. Wallonië heeft dat geprobeerd, maar het na juridische problemen weer afgevoerd. Bijgevolg studeren er al bijna twee decennia meer Franstalige studenten af dan het aantal beschikbare Riziv-nummers. In 2022 dreigt een teveel van 1300 à 3000 artsen te ontstaan."Aan het begin van deze legislatuur kwam er een gesprek op gang over een mogelijke oplossing. Het compromisvoorstel stoelde op drie principes: de Franstaligen organiseren een filter in de opleiding, er komt een dynamisch kadaster om de behoefte aan artsen vast te stellen, en het opgebouwde overtal moet de komende jaren worden gecompenseerd door minder studenten toe laten dan normaal. Wij hebben onze steun aan dat compromisvoorstel toegezegd."Valerie Van Peel:"De planningscommissie heeft voor 2022 geadviseerd om de verdeling van de quota aan te passen. De 60/40-verdeling wordt verlaten en aangepast naar 56,5/43,5. Daardoor wordt de compensatie voor het opgebouwde overtal kleiner. Dat advies is duidelijk politiek geïnspireerd. En wij kunnen onmogelijk aanvaarden dat afspraken zomaar veranderen. "Daar komt nog bij dat minister De Block de beslissing nu blijkbaar wil doordrukken, terwijl wij willen wachten tot oktober. De Waalse minister van Onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS) stelde een eindejaarsexamen voor in plaats van een toelatingsproef. Dat is een legitieme keuze van de Waalse regering, maar we willen wel eerst zien of die filter echt werkt alvorens we een compromis over de quota goedkeuren. Wat mij betreft, mag die oplossing niet ten koste gaan van de belastingbetaler of Vlaamse studenten."Valerie Van Peel:"Ik heb mijn twijfels bij de gebruikte parameters. De planningscommissie wil van de 60/40-verdeling afstappen omdat de behoefte aan de instroom van nieuwe artsen groter zou zijn over de taalgrens. Omdat Waalse artsen blijkbaar eerder uit het beroep stappen, zou er een grotere behoefte zijn. Maar zou de oorzaak misschien niet kunnen zijn dat ze net met te veel zijn? Dat argument gebruiken om meer artsen toe te laten, staat gelijk met het institutionaliseren van wanbeleid."