KBC kreeg gisteren nieuws van de Europese Centrale Bank (ECB) over de kapitaalbuffers die de Vlaamse bank-verzekeraar opgelegd krijgt van de toezichthouder. KBC moet een kernkapitaalratio (common equity tier 1 of CET1-ratio) van minstens 9,75 procent aanhouden. Dat is minder dan de buffer van 10,5 procent die tot nu toe als maatstaf gebruikt werd. De Nationale Bank van België legt in 2016 wel een extra kapitaalbuffer van 0,5 procent op, die tegen 2018 zal oplopen tot 1,5 procent.
...

KBC kreeg gisteren nieuws van de Europese Centrale Bank (ECB) over de kapitaalbuffers die de Vlaamse bank-verzekeraar opgelegd krijgt van de toezichthouder. KBC moet een kernkapitaalratio (common equity tier 1 of CET1-ratio) van minstens 9,75 procent aanhouden. Dat is minder dan de buffer van 10,5 procent die tot nu toe als maatstaf gebruikt werd. De Nationale Bank van België legt in 2016 wel een extra kapitaalbuffer van 0,5 procent op, die tegen 2018 zal oplopen tot 1,5 procent.Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg de kernkapitaalratio van KBC 17,2 procent. Daarmee zit de bank ruim boven de verplichtingen. Dat zet de deur open voor de terugbetaling van de resterende steun die KBC in 2009 kreeg van de Vlaamse overheid. KBC moet nog altijd 2 miljard euro kapitaal terugbetalen en daar komt een premievergoeding van 1 miljard euro bovenop. Als KBC de 3 miljard in een keer zou terugbetalen, zou zijn kernkapitaalratio zakken tot circa 14 procent, nog altijd comfortabel boven de minimumvereiste van 10,25 procent in 2016.De 3,5 miljard euro die KBC kreeg van de federale overheid, heeft het al eerder volledig terugbetaald. De Vlaamse steun bedroeg eveneens 3,5 miljard. Daarvan heeft KBC al 1,5 miljard euro terugbetaald plus een premievergoeding van 750 miljoen euro. De resterende 2 miljard euro plus 1 miljard euro premie wilde de bank uiterlijk tegen eind 2017 op tafel leggen.Maar CEO Johan Thijs zette de deur open voor een vervroegde en gefaseerde terugbetaling. Officieel luidt het dat KBC nog dit jaar "een significant deel" van de Vlaamse steun wil terugbetalen. Het zou gaan om minstens de helft van de nog verschuldigde 3 miljard euro. KBC heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de ECB en verwacht in de komende weken een antwoord. Daar de bank ruim boven de opgelegde kapitaalnormen blijft, kan verwacht worden dat het antwoord van de ECB positief is.Dat KBC zo snel mogelijk een belangrijk deel van de Vlaamse steun wil terugbetalen, heeft deels te maken met de rentecoupon die de bank moet betalen. Telkens als de bank een dividend uitkeert, moet er een rentecoupon van 8,5 procent op het uitstaande bedrag aan staatssteun betaald worden. KBC zei eerder geen dividend te zullen uitkeren over het boekjaar 2015, maar heeft al aangegeven dat er vanaf het boekjaar 2016 (betaalbaar begin 2017) zowat 50 procent van de winst zal worden uitgekeerd.Rudy De Groodt, analist van BNP Paribas Fortis Wealth Management, wijst erop dat de terugbetaling van een groot deel van de staatssteun erop kan wijzen dat KBC de normalisering van zijn dividendbeleid wenst te versnellen: "KBC heeft duidelijk voldoende middelen om de Vlaamse staatssteun sneller dan verwacht en zelfs in één keer terug te betalen. Als de bank dat doet, dit en/of volgend jaar, dan vallen niet alleen de rentevergoedingen weg, maar dan heeft ze ook de handen vrij voor haar dividendbeleid. In die zin kan KBC de markt in positieve zin verrassen."Voor de Vlaamse overheid zou een eventuele vervroegde terugbetaling van de resterende staatssteun zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Alles wat KBC terugbetaalt aan kapitaal en premie gaat naar schuldenafbouw. Dat betekent dat de globale schuldenlast van Vlaanderen en in afgeleide het koninkrijk België zou dalen. Maar voor de Vlaamse begroting van 2017 zou het geen goed nieuws zijn. Dan zou Vlaanderen desgevallend naast de rentevergoeding van KBC grijpen.