Zo vraag je de omzettingstaks op aandelen terug

© iStock

Door een arrest van het Grondwettelijk Hof kan je de betaalde omzettingstaks op aandelen aan toonder terugvorderen van de fiscus. Een recente circulaire van de fiscus legt uit hoe je dit moet doen.

De vorige regering Di Rupo heeft in 2012 en 2013 een taks ingevoerd die je moest betalen als je aandelen aan toonder moest omzetten in aandelen op naam. Dit was bijvoorbeeld het geval als u werkte met een naamloze vennootschap. Je moest dan vóór 31 december 2013 de aandelen aan toonder omzetten in aandelen op naam. Deze omzetting kostte je een taks van 1 procent in 2012 en 2 procent in 2013 telkens op de waarde van de aandelen.

Arrest van het Grondwettelijk Hof

Er werd een beroep tot vernietiging van deze taks ingediend bij het Grondwettelijk Hof dat op zijn beurt een prejudiciële vraag stelde aan het Europese Hof. Het Hof meende dat de omzettingstaks in strijd is met de Europese richtlijn op de inbreng van kapitaal. Het Grondwettelijk Hof verklaarde de taks op aandelen aan toonder nietig in zijn arrest van 5 februari 2015. Als gevolg hiervan kan je de eerder betaalde omzettingstaks terugvorderen.

Fiscale circulaire

In een circulaire van 3 juni 2015 zegt de fiscus hoe je dit moet doen. Eerst en vooral heb je twee jaar na de publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad tijd om een ‘bezwaar’ in te dienen tegen de omzettingstaks. Concreet moet je dit doen vóór 27 februari 2017. Je moet het bezwaar aangetekend versturen naar de adviseur-generaal – gewestelijk directeur, Controlecentrum grote ondernemingen, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 3350 te 1000 Brussel.

Voeg een kopie van de betaling (rekeninguittreksel) van de omzettingstaks en van de destijds ingediende aangifte ‘Taks op de effecten aan toonder’ toe. Vergeet ook niet de moratoriuminteresten terug te vragen en geef aan op welk bankrekeningnummer deze interesten moeten gestort worden. Let wel, de interesten lopen pas vanaf de datum van je expliciet verzoek .

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content