Zo leg je de puzzelstukken van je beleggingsportefeuille

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Als verstandige belegger weet je dat een goede spreiding van je portefeuille essentieel is. Maar ook de juiste asset allocatie wordt gezien als een belangrijke vereiste.

Asset allocatie is het verdelen van je beleggingen over verschillende activaklassen – aandelen, obligaties, vastgoed, enzovoort. Je kan die beschouwen als een eerste stap binnen de algemene spreidingspolitiek. Pas daarna moet je binnen elke activaklasse zorgen voor een diversificatie over meerdere effecten, bedrijven, sectoren en regio’s.

Studies hebben uitgewezen dat een goede asset allocatie voor een groot gedeelte het rendement en het volatiliteitsrisico van een portefeuille bepaalt. Een doorgedreven diversificatie binnen elke activaklasse leidt dan weer eerder tot een afname van specifieke risico’s binnen de portfolio.

Maar wat is nu de ideale asset allocatie binnen je portefeuille? Die wordt bepaald door je specifieke doelstellingen, je risicoaversie en de marktomstandigheden. Afhankelijk van je persoonlijk beleggersprofiel kan het grootste gedeelte van je portfolio dus bestaan uit aandelen, terwijl die van je buurman eerder opgebouwd is uit obligaties.

Regelmatig herbekijken

Zodra de verdeling over de verschillende activaklassen bepaald is, moet je portefeuille op regelmatige basis – minstens één keer per jaar – opnieuw geëvalueerd en indien nodig geherbalanceerd worden. Door de waardestijging of -daling van bepaalde onderdelen kan het evenwicht immers grondig verstoord geraakt zijn.

Ook elke ingrijpende gebeurtenis – denk aan de aankoop van een woning, trouwen of scheiden, een erfenis, enzovoort – kan je persoonlijk beleggersprofiel doen wijzigen. Bij elke belangrijke ontwikkeling in je leven moet je portfolio dus eveneens herschikt worden. Alleen zo blijft de asset allocatie afgestemd op de vooropgestelde doelstellingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content