Wat u moet weten over onlinevermogensbeheer

© Getty Images/iStockphoto
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De onlinebroker BinckBank gaat vermogensbeheer aanbieden vanaf 25.000 euro. Binck is niet de eerste speler die zich aan onlinevermogensbeheer waagt. We zetten voor u de beheerders en hun modaliteiten op een rij.

“In het huidige klimaat van aanhoudend en historisch lage rentes zien wij een toenemende behoefte onder particulieren om via het internet en voor een laag instapbedrag hun beleggingen te laten verzorgen door een expert in vermogensopbouw”, zegt Vincent Germyns, de CEO van BinckBank. De internetbank kiest voor een “asymmetrische benadering” van beleggen, omdat de klanten volgens Binck liever “een deel van het opwaarts potentieel opgeven voor een betere bescherming tegen het neerwaartse risico”. Het geautomatiseerde beheer werd ‘Binck Laten Beleggen’ gedoopt.

Zoals bij alle vermogensbeheerders moet u een vragenlijst invullen om te bepalen hoeveel risico u kunt dragen. Binck zal naargelang uw risicoprofiel en naargelang de evoluties op de financiële markten uw geld verdelen over een aandelen- en een obligatiefonds. “Als het minder goed gaat op de financiële markten, dan zullen we een groter deel van uw geld, in sommige gevallen zelfs volledig, beleggen in het obligatiefonds. Hierdoor beperken we het neerwaartse risico van uw portefeuille”, klinkt het op de website.

Omgekeerd kan ook alles in aandelen geïnvesteerd worden als het goed gaat op de markten. In eerste instantie zitten uitsluitend indextrackers of Exchange Traded Funds (ETF) in deze fondsen, omdat er lage kosten aan verbonden zijn en ze een ruime spreiding toelaten. Trackers met synthetische replicatie worden uitgesloten. Bij dergelijke trackers bootsen de beheerders van de trackers de prestatie van bepaalde aandelen of obligaties na door swaps (ruilcontracten) af te sluiten met banken in plaats van zelf te investeren in de activa, waarvan ze de prestatie moeten volgen.

Startkapitaal

De instapdrempel bij BinckBank bedraagt 25.000 euro en dat is een pak hoger dan bij andere spelers die al actief zijn op deze markt. Bij Evi ligt de drempel voorlopig het laagste, op 1000 euro, maar vanaf 1 januari verhoogt die drempel naar 10.000 euro. Daarna zijn MeDirect (5000 euro) en Easyvest (5000 euro) de spelers waar u met het minste geld kan aankloppen voor geautomatiseerd beheer van uw geld. Bij Keytrade Bank ligt de instapdrempel op 15.000 euro. De instapdrempel bij BinckBank is wel nog altijd slechts een tiende van wat de meeste traditionele banken als minimumkapitaal voor private banking vragen.

Kosten

BinckBank rekent een beheersvergoeding van 0,6 procent op jaarbasis aan. De kosten worden telkens aan het einde van een kwartaal als volgt berekend en ingehouden: 0,15 procent van uw gemiddelde vermogen van de voorbije drie maanden.

Dat is eigenlijk de kostprijs voor het gebruik van het vermogensbeheerplatform. Daar komen nog kosten eigen aan de beleggingsfondsen bij, die elke dag in het rendement verrekend worden. Daarin zitten onder meer de beheerskosten van de onderliggende trackers verrekend en transactiekosten voor het in- en uitstappen in trackers en andere werkingskosten.

Keytrade Bank rekent voor het gebruik van zijn platform meer aan – 0,91 procent – en ook daar komen nog beheerskosten van de onderliggende fondsen bij. Bij Evi zijn er geen kosten voor het platform. Deze internetpoot van Van Lanschot Bankiers werkt met profielfondsen om uw geld te beheren en op het niveau van het fonds zijn er wel 1,3 à 1,4 procent jaarlijks lopende kosten (waarvan 0,95 procent beheerskosten), die automatisch van de intrinsieke waarde van het fonds gaan.

Bij MeDirect en Easyvest verschillen de kosten voor het gebruik van hun platform naar gelang het vermogen dat u aan de internetbanken toevertrouwt. Bij MeDirect liggen de kosten tussen 0,61 procent (voor vermogens van 5000 tot 20.000 euro) en 0,3 procent (voor vermogens boven 100.000 euro). Bij Easyvest variëren de kosten van 1 procent (van 5000 tot 24.999 euro) tot 0,5 procent (meer dan 250.000 euro). Bijkomende kosten bij Easyvest liggen zeer laag: ongeveer 0,3 procent beheerskosten die automatisch van de intrinsieke waarde gaan bij de onderliggende trackers. Bij MeDirect liggen de bijkomende kosten hoger omdat ze investeren in actief beheerde beleggingsfondsen, maar ook hier zitten die kosten automatisch in het rendement van de fondsen verrekend.

Beleggingen

BinckBank zal uw geld vooral in trackers investeren. “We hebben gekozen om wereldwijd te beleggen in aandelen van ontwikkelde economieën. Daarbij ligt het overwicht van de portefeuille bij Amerikaanse en Europese aandelenmarkten”, staat te lezen in de handleiding van Binck Laten Beleggen. Over het obligatiegedeelte komen we enkel te weten dat er gekozen is voor instrumenten met een relatief korte looptijd om het renterisico van het obligatiefonds te beperken. Als de rente stijgt, dan zakken de obligatiekoersen. Door de huidige lage stand van de rente is het best mogelijk dat de jaarlijkse coupon van de obligatie het koersverlies niet kan compenseren. De uiteindelijke beleggingsbeslissingen worden genomen door een beleggingscomité. BinckBank is de enige van de onlinebanken die er expliciet naar streeft een bepaalde bodem te bewaken door te switchen tussen aandelen en obligaties.

Ook bij Keytrade Bank bepaalt een beleggingscomité hoeveel geld naar de verschillende activaklassen gaat voor elk van de drie risicoprofielen. Op de website van Key Private vinden we een taartdiagram terug met dertien activaklassen, gaande van cash en goud naar allerlei types obligaties en aandelen uit opkomende markten, Japan, de Verenigde Staten en de eurozone. Net zoals Binck werkt ook Keytrade met trackers.

Easyvest houdt het eenvoudiger. Uw geld wordt naargelang uw risicoprofiel naar twee trackers gedirigeerd. MSCI All Country World is een tracker die in aandelen over de hele wereld investeert en iBoxx Liquid Sovereign Global is een tracker die in staatsobligaties uit de eurozone investeert. In elke portefeuille houdt Easyvest bovendien een buffer van 2 procent cash aan.

MeDirect stopt het geld van de klanten in een portefeuille met elf of twaalf actief beheerde beleggingsfondsen, geselecteerd in samenwerking met de fondsenadviseur Morningstar. De samenstelling van de fondsenportefeuille hangt af van uw risicoprofiel. MeDirect herbalanceert op tijd en stond als bepaalde fondsen te zwaar beginnen wegen in de portefeuille.

Bij Evi gaat het om beleggingen in individuele lijnen: aandelen en obligaties en een beetje fondsen. U laat uw geld in feite beheren door de vermogensbeheerders van Van Lanschot. Er zijn vijf profielfondsen voor vijf risicoprofielen. Die keuze is ingegeven door het fiscaal kader in België.

Belastingen

De belastingen hangen af van de onderliggende activa. Bij de spelers die met trackers werken, betaalt u 0,27 procent beurstaks bij elke aan- of verkoop van trackers. Daar komt nog een meerwaardebelasting van 27 procent bij in het geval van obligatietrackers.

Bij Van Lanschot betaalt u vanaf 1 januari 30 procent in plaats van 27 procent roerende voorheffing op de jaarlijkse uitkering van het fonds. Het profielfonds keert elk jaar alle inkomsten van het obligatiegedeelte uit, de intresten en ook de meerwaarden op obligaties.

Bij MeDirect betaalt u bij elke verkoop van fondsendeelbewijzen 1,32 procent beurstaks. Ook als de bank uw fondsenportefeuille herschikt, dan houdt dat verkopen in. Het plafond voor die beurstaks verdubbelt vanaf 1 januari van 2000 naar 4000 euro. Daarnaast betaalt u bij de verkoop van deelbewijzen van fondsen, die meer dan 25 procent in obligaties investeren, een meerwaardebelasting van 30 procent (vanaf 1 januari) op alle inkomsten uit het obligatiegedeelte.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content