Wat is een tak21-levensverzekering?

Een verzekeringscontract dat regelmatig als spaarproduct wordt gebruikt, maar ook vaak in het kader van vermogens- of successieplanning.

Verwacht nettorendement

Verschillende verzekeraars hebben de gegarandeerde rente opgetrokken. Voor wie midden februari 2023 geld stort in een tak21-verzekering, zit er al veel meer rente in dan de voorbije jaren. Maar veel meer dan een nettorendement van 1,5 tot 2 procent per jaar op de spaarreserve zit er voorlopig nog niet in. De spaarreserve is wat overblijft na aftrek van instapkosten.

Karakteristieken

Een tak21-levensverzekering is een spaarproduct met een looptijd van minstens acht jaar. Het rendement van een tak21 bestaat uit twee componenten: een gewaarborgd rendement en een winstdeelneming, die afhangt van de resultaten van de verzekeraar. Let op, sommige verzekeraars garanderen het rendement enkel in het eerste jaar van het contract. Andere verzekeraars garanderen het rendement voor de eerste acht jaar en nog andere voor de volledige looptijd. Een tak21-levensverzekering mag zeker niet worden verward met een tak23-levensverzekering, waarbij noch het kapitaal, noch enig rendement gegarandeerd is.

2022

Na enkele renteverhogingen van de Europese Centrale Bank zijn verschillende verzekeraars in het najaar de gewaarborgde rente op tak21-levensverzekeringen beginnen te verhogen. Verscheidene verzekeraars garanderen nu meer dan 1 procent rente. In het licht van een inflatie van meer dan 10 procent oogt dat nog altijd mager, maar die inflatie zal de komende jaren allicht terugvallen. Heel veel superveilige spaaralternatieven die meer opbrengen, zijn er nog niet.

Bescherming

De reserves – wat overblijft na aftrek van de kosten en de premiebelasting – vallen in ons land onder de depositogarantie tot 100.000 euro per klant en per verzekeraar. De Belgische verzekeraars betalen daarvoor een bijdrage aan het Garantiefonds. Als u een contract afsluit bij een buitenlandse verzekeringsmaatschappij, hebt u die bescherming niet. Wie een levensverzekering afsluit die bij overlijden een kapitaal uitkeert, kan een of meer begunstigden aanduiden. Met zo’n spaarformule kunt u de mensen die u lief zijn – maar niet automatisch iets van u erven – een financiële bescherming bieden bij uw overlijden.

Kosten

De instapkosten die verzekeraars aanrekenen, lopen soms op tot 6 procent. Van elke 100 euro komt dan slechts 94 euro in het verzekeringscontract terecht. Zo begint u te sparen met een stevige achterstand. Goed onderhandelen over de kosten is de boodschap. In de essentiële informatie van de levensverzekering kan de belegger de verwachte rendementen in verschillende scenario’s en over verschillende periodes terugvinden. Die scenario’s zijn bijvoorbeeld een stress-, ongunstig, gematigd en gunstig scenario bij leven en bij overlijden.

Fiscaliteit

Van elke 100 euro die u stort, gaat ook 2 euro naar de fiscus. Die belasting heet de premie- of verzekeringsbelasting. Een levensverzekering als onderdeel van pensioensparen ontsnapt aan die premietaks. In ruil voor die belasting bij de start, is er aan de eindstreep geen roerende voorheffing meer verschuldigd op tak21-contracten die langer lopen dan acht jaar en één dag.

Duurzaam of niet?

Alleen AG Insurance en Argenta hebben voorlopig tak21-levensverzekeringen in huis met het Belgische label voor duurzaamheid van Towards Sustainability. Ook voor spaar- en termijnrekeningen is het duurzame aanbod beperkt. Enkel de nichebanken die zich 100 procent op duurzaamheid toeleggen, doen voorlopig de moeite. Het geld dat mensen op rekeningen en tak21-verzekeringen storten, komt doorgaans op de balans van de financiële instellingen terecht. Het is gemakkelijker om het verse geld van de klanten duurzaam te beleggen, dan om het volledige beleid van de instelling te verduurzamen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content